Våra tjänster

 
 
 

Det är ett faktum att en byggnads energieffektivitet är helt beroende av korrekt isolering av byggnadens hela skal.  Det är ingen lätt uppgift, eftersom många tekniska svårigheter spelar in.

Därför tycker vi det är viktigt att ge dig support utifrån vår tekniska expertis, för att uppfylla de högsta standarder för isolering och uppfylla alla krav för just din byggnad.  Vi finns här för att hjälpa dig genom konstruktions- och uppförandeprocessen, vilket vi gör med nedanstående tjänster.

 
 

Föruppförandefasen – teknisk rådgivning och assistans

Nyckeln är förberedelse!  Hur framgångsrikt ett projekt är avgörs under förberedelsefasen.  Det är värt att lägga ned den tid som behövs på detta!

Under konstruktionsfasen för ditt projekt kan vi ge dig support i form av termiska beräkningar, förformulerade specifikationer och konstruktionsdata för alla isoleringselement i byggnaden.  Vi kan tillhandahålla lösningar som minskar bildningen av köldbryggor där olika konstruktioner möts och därmed säkerställa kontinuiteten hos byggnadens isoleringssystem.  Våra säljare och tekniker står alltid till tjänst för att ge råd och svara på frågor.

Vid konstruktion av tak erbjuder vi också våra Fallritningar för att uppfylla just dina konstruktionskrav.  Vårt specialistteam ger dig en detaljerad utläggningsplan, med uppgift om tjocklekar och volymer, med plan för mest gynnsamma installation och avvattningsplacering, vilket gör att du kan undvika onödigt spill och extra vikt eller installationstid.

 
 
 
 
 
 
 

Föruppförandefasen – fabriksbesök och utbildningsdagar

Är du intresserad av att uppleva hur våra isoleringsprodukter tillverkas?  Behöver du utbildning i att installera vissa isoleringslösningar? Kom och besök oss på våra anpassade fabriksbesök eller yrkesutbildningsdagar.  

Vi förklarar tillverkningsprocessen för FOAMGLAS® dig och ditt team och visar också vår fabriksverkstad, där alla anpassade lösningar tillverkas. Därefter får du lära känna alla våra lösningar i vår utställning och du får se demonstationer av brandhärdighet, ångtäthet och mycket mer.  

På våra yrkesutbildningsdagar deltar ni omfattande utbildningssessioner, anpassade till hur FOAMGLAS® används i ditt byggprojekt.  Detta kan ordnas vid vårt specialiserade träningscenter och/eller vid byggplatsen.  

Kontakta oss för information om fabriksbesök
Fråga efter mer information om våra utbildningsmöjligheter 

 
 
 

Uppförandefasen – teknisk rådgivning och assistans

En av våra tjänster, som uppskattas mycket av arkitekter, entreprenörer och investerare, är vår omfattande tekniska support under projekteringsfasen.  Både våra säljare och våra tekniker är lätta att nå om frågor eller svårigheter dyker upp.  Professionell och personlig kontakt mellan ditt team och vårt under hela byggprocessen förenklar och förbättrar det ömsesidiga samarbetet, vilket gör att hela processen löper smidigt.
 
 
 
 
 
 
 

Uppförandefasen – start vid arbetsplatsen

Assistans kan vara till hjälp när installationen av vår FOAMGLAS®-isolering inleds.  Faktum är att en bra början är avgörande för att säkerställa kontinuitet och kvalitet för byggprojektets isolering.  Våra team av säljare och tekniker står redo att ge den support du behöver. 
 
 
 

Intresserad av våra serviceelement?  Vill du veta mer om dem? Kontakta våra specialiserade team:

Kundtjänst: För orderadministration, information om ledtider och transport samt för att hantera eventuella klagomål

Kommersiellt team – säljare: För information om produkter och tillämpningar samt råd, assistans och support vid kostnadsberäkningar

Tekniskt team – tekniker: För teknisk assistans under projekteringsfasen av projektet och under installationen av vår FOAMGLAS®-lösning