Specialprodukter

 
 
 

Våra specialprodukter är utvecklade för att uppfylla de krav och regler som ställs i standarder för passiva hus. De installeras som isolering i kritiska skarvar och övergångar i byggnaden. FOAMGLAS® PERISAVE är konstruerad för att undvika köldbryggor i byggdelar under marknivå i passiva hus.  Dessutom finns FOAMGLAS trekantslist som säkerställer god isolering och tätning av övergångar mot takkanter. Alla slags köldbryggor kan därigenom undvikas och standarderna för passiva hus uppfyllas.