Lim och bindemedel

 
 
 

FOAMGLAS®-isolering kan installeras med varmasfalt eller kallim. Vi erbjuder en serie kallim som är fullständigt kompatibla med våra isoleringsprodukter. Fyllning av fogarna i FOAMGLAS®-isoleringen med något av dessa lim ger en helt vatten- och ångtät yta. Detta säkerställer byggnadens termiska prestanda under byggnadens hela livstid.