KOLJERN®

Trygga- och klimatsmarta byggelement

 
 
 
 
 

KOLJERN®-tekniken är innovativ byggnadsteknik som innebär att man skapar byggelement som kombinerar både isolering och bärförmåga. Resultatet blir element som får låg vikt och som sparar bygghöjd.

 

Med KOLJERN®-tekniken så skapas trygga och säkra byggelement och byggnader som är både isolerande-, fukt-, skadedjurs- och brandsäkra som bibehåller sina egenskaper hela byggnadens livslängd.

 

KOLJERN®-tekniken tillsammans med energismart

installationsteknik möjliggör byggnader som helt producerar sin egen energi.

http://www.koljern.se