Tillverkning

 
 
 
 
 

Sand, återvunnet glas och andra rikligt tillgängliga material blandas för framställning av smält glas.
Glaset extruderas till ett rör och mals till fint pulver och blandas med kol. Blandningen placeras i formar som förs genom en uppvärmd cellbildningsugn, för att framställa ett glasblock med miljoner hermetiskt täta glasceller.

Därefter passerar FOAMGLAS®-blocket genom en kylningsugn för omsorgsfullt kontrollerad svalning. Därefter kapas blocket till önskat format, testas och packas, med sträng tillämpning av kvalitetskontrollstandarderna enligt ISO 9001:2000.


Tillverkningsprocessen bygger på värmeåtervinning, vilket minimerar energiförbrukningen och ger en ekologiskt hållbar isoleringsprodukt.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ekologiskt uppfyller FOAMGLAS® cellglas de strängaste kraven på miljömässigt hållbara material. Vid tillverkningen används ofta 60 % skrotglas tillsammans med en tillverkningsprocess med minimal energiåtgång.

 

Resultatet blir ett isoleringsmaterial som har hög prestanda under hela sin livstid, inklusive slutlig avfallshantering som inert material eller återanvändning. FOAMGLAS® är helt fritt från HCFC, HFA och pentan.