Miljö och Ekologi

 
 
 
 
 

Den slutna cellglasisoleringen innehåller varken organiska eller oorganiska bindemedel. Råmaterialet utgörs till mer än 66 % av återvunnet glas. Återvunnet planglas från defekta frontfönster till bilar och vanligt fönsterglasavfall utgör största delen av råmaterialet. Genom pågående modernisering av produktionsanläggningen, optimerad värmeåtervinning och en ständigt allt högre andel återvunnet glas har energibehovet oavbrutet minskat.

FOAMGLAS® innehåller inga miljöskadliga flamskyddsmedel eller skumningsmedel och innehåller inga i sammanhanget relevanta miljögifter.

 
 
 
 

 
 
 

FOAMGLAS® har osedvanligt lång livslängd. Minst 50 år. Materialets livslängdspotential är i samma storleksordning som byggnadens. Om isoleringen trots detta skulle behöva bytas ut, kan den kasserade FOAMGLAS® isoleringen återanvändas som landskapsarkitektoniskt fyllmaterial eller som fyllmaterial i bullerskärmar.

 

FOAMGLAS® är den enda byggisoleringsprodukten som uppfyller Ekocentrums höga miljökrav och får därmed presenteras på deras utställningar i Göteborg och Malmö

 

FOAMGLAS® är bedömd av SundaHus miljödata och Byggvarubedömningen samt är ansluten till Basta systemet och REPA. Under Produktöversikt finns även en miljöbedömning enl. SundaHus Miljödata på varje enskild produkt.

 

FOAMGLAS® alla produktionsenheter i Europa är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO14001:2004.