Produktegenskaper

 
 
 
 
 
 

Waterproof

 
 

Vattentät

FOAMGLAS® är vatten- och ångtätt. Eftersom materialet består helt av slutna celler bibehåller det glasets vattenbeständighet. Fördel: FOAMGLAS® har ingen fuktabsorption, ingen kondensation, ingen svällning - vilket förhindrar korrosion under isoleringen.

 
 
 


 
 
 

Impervious to water vapour

 
 

Ogenomträngligt för vattenånga

Varje glascell är hermetiskt sluten från tillverkningsprocessen, vilket gör att FOAMGLAS® är fullständigt ogenomträngligt för vattenånga och alla andra gaser. Fördel: FOAMGLAS® behöver inte kombineras med ångspärr och isolerade rör och kärl förblir torra och korroderar inte under isoleringen. Värmeisoleringsförmågan förblir konstant under hela livslängden.

 
 
 


 
 
 

Non-combustible

 
 

Icke brännbart

FOAMGLAS® är tillverkat av rent glas och är därmed icke brännbar och icke-absorberande. Fördel: Säker förvaring och säker installation. Eftersom FOAMGLAS® är oorganiskt kan det varken brinna eller förstärka eller underhålla brand. Det verkar brandskyddande och antändliga vätskor eller gaser kan inte passera genom FOAMGLAS® (ingen vekeffekt).

 
 
 


 
 
 

Resistant to attack

 
 

Resistent mot angrepp

FOAMGLAS® är oorganiskt. Det skadas inte av fåglar eller skadedjur och ruttnar inte. Fördel: Kan utan problem användas som isolering av underjordiska byggnadsstrukturer, eftersom fåglar och skadedjur varken kan äta eller bygga bo i FOAMGLAS® och materialet inte stöder tillväxt av mikroorganismer och bakterier.

 
 
 


 
 
 

High compressive strength

 
 

Hög tryckhållfasthet

FOAMGLAS® har exceptionellt hög tryckhållfasthet utan deformation under permanent belastning. Fördel: FOAMGLAS® komprimeras eller sätter sig inte och kan bära upp tankställ och rörupphängningar utan termiska bryggor.

 
 
 


 
 
 

Dimensionally stable

 
 

Dimensionsstabilt

FOAMGLAS® är dimensionsstabilt, eftersom glas varken expanderar eller krymper. Fördel: FOAMGLAS® varken förvrids eller bucklas. Det förblir stabilt, tack vare att dess termiska expansionskoefficient är ungefär densamma som för stål. Detta ger minimal belastning på isoleringssystem, fogar och beläggningar vid temperaturförändringar. Att förhindra alltför stora termiska volymförändringar i isoleringsmaterial är det bästa sättet att säkerställa att ett system förblir fukttätt.

 
 
 


 
 
 

Acid resistant / chemical resistant

 
 

Syra- och kemikaliebeständigt

FOAMGLAS® är resistent mot organiska lösningsmedel och nästan alla syror, eftersom det är tillverkat av rent glas. Fördel: Isoleringen angrips inte av sura gaser, andra korrosiva medier eller aggressiva anläggningsförhållanden. Glasets kemiska beständighet är väl känd.

 
 
 


 
 
 

Easily cut to shape

 
 

Enkel att skära till önskad form

FOAMGLAS® kan enkelt skäras till och installeras på plats eller kan fås prefabricerat. Beroende på projektförutsättningarna kan FOAMGLAS® enkelt skäras till på plats med hårdmetallsåg och andra enkla verktyg.

 
 
 


 
 
 

Ecologic

 
 

Miljövänligt

FOAMGLAS® är tillverkad av naturliga, nästan obegränsat förekommande råvaror (sand, dolomit, kalksten). Isoleringen innehåller inga gaser eller ozonnedbrytande ämnen såsom (CFC / HCFC, etc.), flamskyddsmedel eller andra miljöskadliga bindemedel. Med sin obegränsade livslängd och säkerställda isoleringsfunktion så bidrar FOAMGLAS ®isoleringen till att minska behovet att använda både nytt eller återvunnet isolermaterial och energi till tillverkning och transporter.