Allmänt

 
 
 
 
 

FOAMGLAS®: Ekonomi och miljö i förening

 
 

Effektiv värmeisolering sänker energiåtgången avsevärt, och är därför ett måste i dag. Rätt val av isolermaterial kan bara göras sedan man gjort en helhetsanalys.

  • Uppfyller isolermaterialet både de ekonomiska och miljömässiga kraven?

  • Kommer det valda materialet att resultera i nettosänkning av energiåtgång och emissioner?

  • Har materialet längre än genomsnittlig livslängd?

  • Bibehåller det valda materialet sina isolerande egenskaper oförändrade, så att dyrbara förtida renoveringar kan undvikas?

 

I jämförelser enligt bedömningskriterierna ovan, får FOAMGLAS® imponerande goda resultat. Lång livslängd, säkerhet, miljövänlighet och ekonomi gör FOAMGLAS® till det föredragna isolermaterialet för hela byggnaden, från grunden till taket.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Den oorganiska säkra isoleringen

 
 

FOAMGLAS®, den oorganiska och säkra isoleringen av cellglas, har nu i mer än 50 år visat sig hålla vad den lovar. Med sina miljontals hermetiskt slutna glasceller är FOAMGLAS® ett nära nog idealt isolermaterial. Tack vare materialets struktur är dessutom ångspärren redan "inbyggd". FOAMGLAS® är absolut vatten- och ångtätt. Cellgeometrin gör dessutom FOAMGLAS® mycket tryckhållfast, också under långvarig belastning.

 

Vidare ger de inneboende egenskaperna hos råmaterialet, glas, ytterligare fördelar som obrännbarhet, dimensionsstabilitet (ingen krympning, ingen svällning och ingen formförändring), syrafasthet samt beständighet mot gnagar- och insektsangrepp och röta.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Positiv nettoeffekt på energiåtgång och miljöpåverkan

 
 

FOAMGLAS® består av rent glas (> 60 % återvunnet glas, för närvarande frontrutor från bilar och avfall från fönsterindustrin). FOAMGLAS® är helt fritt från CFC, HCFC, HFC och andra miljöskadliga ämnen. Materialets mycket långa livslängd bidrar dessutom starkt till den höga totala energieffektiviteten hos FOAMGLAS®.