FOAMGLAS®-ISOLERING: VARAKTIG PRESTANDA ÖVER TID

 
 
 

Lång beständighet är ett mycket ambitiöst löfte. Så vi satte vårt löfte på prov.

FIW (forsknings- och provningsinstitut för värmeisolering) i München provade våra takapplikationer som installerats för upp till 45 år sedan. Proverna granskades i enlighet med dagens forskningsstandarder.

FOAMGLAS®-isolering bibehåller sin tryckhållfasthet, sina värmeegenskaper och alla övriga exceptionella egenskaper. Därför är det ett isoleringsmaterial som bibehåller sina oföränderliga prestanda över tiden.

Vad betyder detta för dig? 

Med FOAMGLAS® säkerställer du en framtidssäker konstruktion. Även vid renoveringsarbeten kan du om möjligt lämna ursprunglig FOAMGLAS på plats.
Vårt isoleringsmaterial utgör en utmärkt investering och ger ett verkligt långsiktigt värde.

Från dag ett kan du vara säker på att termiska prestanda bibehålls i årtionden, så att energikonsumtionen i din byggnad inte ökar över tiden.

Klicka på ett av följande testfall för att lära dig mer om resultaten.