Länkar

Branschföreningar för arkitekter och konstruktörer

 
 
 
 
 

www.bygging.se

 

Svenska Byggingenjörers Riksförbund - SBR - är en ideell yrkesorganisation med kompetenskrav på sina medlemmar. Förbundet medverkar i utredningar och remisser kring byggrelaterade frågor.

 
 
 
 

 
 
 

www.arkitekt.se

 

Sveriges Arkitekter är intresseorganisation för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter.

 
 
 
 

 
 
 

www.svr.se

 

Sveriges Väg- och vattenbyggares riksförbund är en branschövergripande ideell teknik- och yrkesorganisation. Våra medlemmar är i huvudsak civil- och högskoleingenjörer med Väg- och vatten, och Samhällsbyggnadsinriktning samt teknologer/studenter från dessa högskoleutbildningar.

 
 
 
 

 
 
 

www.tib.se

 

TiB är tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i Sverige med drygt 100-talet medlemsföretag. Medlemsföretagens gemensamt huvudsakliga inriktning är applicering av olika tätskiktssystem inkluderande isoleringsarbeten, samt vissa trä- och plåtarbeten.

 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.passivhuscentrum.se

Passivhuscentrum är en resurs för passivhusmarknadens aktörer; politiker, stadsplanerare, byggherrar, entreprenörer, konsulter. Vi står för kunskap och kontakter.

 

Passivhuscentrum siktar också på att vara spindeln i ett nationellt nätverk mellan marknad och forskning. Slutligen är Passivhuscentrum en resurs för konsumenten, i sökandet efter ett energieffektivt boende.

 
 
 
 

 
 
 

www.koljern.se

KOLJERN®-tekniken är innovativ byggnadsteknik som innebär att man skapar byggelement som kombinerar både isolering och bärförmåga. Resultatet blir element som får låg vikt och som sparar bygghöjd.

Koljern®-tekniken kan användas som bärande eller som icke bärande element i små eller stora tunga byggnader och kännetecknas av en hög prefabriceringsgrad.

 Med Koljern®-tekniken kan man bl.a åstadkomma en platta på mark utan betong som enbart består av isolering .

 
 
 
 

 
 
 

www.ekocentrum.se

 

Ekocentrum är ett kunskapsforum och en inspirationskälla som visar på vägar mot en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Vi äger, förvaltar och utvecklar Sveriges största permanenta miljöutställning. I utställningen visar vi produkter, system, teknik och idéer för en hållbar livsstil. Miljöutbildningar i form av vandrande föreläsningar i utställningen vänder sig till såväl företag, förvaltningar och studerande som allmänheten.

 
 
 
 

 
 
 

Byggmaterial och cerifikat

 

www.byggtjanst.se

 

Svensk Byggtjänst erbjuder information och kunskap kring byggrelaterade frågor i form av litteratur, webbtjänster, tidskrifter och nyhetsbrev samt informationstjänster.

 
 
 
 

 
 
 

www.bastaonline.se

 

BASTA - byggsektorns avveckling av särskilt farliga ämnen
Byggsektorns system för att fasa ut användningen av särskilt farliga kemiska ämnen från kemiska produkter och byggvaror.

 
 
 
 

 
 
 

www.cen.eu

 

Keymark är det all-europeiska och frivilliga tredjeparts certifikat som påvisar att produkten uppfyller relevant europeisk standard . Keymark skall inte förväxlas med den sk CE-märkningen som till skillnad från Keymark inte är ett kvalitetscertifikat utan enbart är ett bevis på att varan inte bryter några lagkrav och att den får säljas inom EU. En Keymark- certifierad produkt innebär att man omfattas av återkommande revision.

 
 
 
 

 
 
 

www.docu.se

 

Är en gratis söktjänst som innehåller tillverkare och leverantörers aktuella produkter med tillhörande dokumentationer, (produktblad, broschyrer, deklarationer, anvisningar, beskrivningstexter, CAD-detaljer etc.).

 
 
 
 
 
 

 
 
 

www.bergobrykt.se

 

Med 40 års erfarenhet i tätskiktsbranschen kan Berg och Brykt erbjuda marknadens bästa kompletta lösningar för Gröna tak. Tillsammans med skapar vi idag unika system för gröna tak. Berg och Brykts affärsidé är att kunna leverera det kompletta torv- och sedumaket, från underlaget till det växande gröna taket.