FOAMGLAS® Nyheter

Aktuella nyheter

 
 
 

2014-03-31- Pressmeddelande

Svensk bygginnovation går på export och skapar nya arbetstillfällen i Sverige.

Isolerings producenten, FOAMGLAS® Nordic AB har via sitt moderbolag Pittsburgh Corning Europé SA/NV i Belgien, från MRD Sälj och Bygg AB, förvärvat det svenskutvecklade patentet, KOLJERN® - tekniken.  Med KOLJERN® - tekniken så skapas miljö- och klimatsmarta byggelement och Nära Noll Energi hus (NNE-teknik).  

Försäljning och tillverkning av KOLJERN®-element kommer att ske i FOAMGLAS® Nordic ABs regi. Tillverkningen uppe i Kvissleby utanför Sundsvall kommer att vara kvar och även utvecklas. Planer finns även på att inom kort starta upp ytterligare en produktionsenhet i Södra Sverige. I en förlängning kommer det även bli aktuellt med att exportera KOLJERN®-tekniken till Pittsburgh Corning Europes egna dotterbolag och agenter som verkar över hela världen.
 
 

Villa söder om Sundsvall som är byggd helt med KOLJERN® - tekniken. 
Bild: Åke Mård
 
- Med en ökad efterfrågan på energisnåla byggnader ser en stor marknadspotential med KOLJERN®- tekniken och tror att detta kan skapa ett 10-talet arbetstillfällen på sikt. Vi ser stora synergieffekter i att nyttja  våra inarbetade försäljningskanaler för att fortsätta vår tillväxt på i första hand den Skandinaviska marknaden men även ute i världen via våra systerbolag, säger Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör FOAMGLAS Nordic AB.

KOLJERN® - tekniken bygger på att cellglasisolering (FOAMGLAS®) sammanfogas med U-plåtbalkar och plåtvinklar till självbärande byggelement som kan användas till utfackningsväggar, tak och grundelement samt större och mindre huskonstruktioner. 

Med FOAMGLAS® isolering som kärnmaterial skapas ett brand- och fuktsäkert byggelement som är helt luft- och ång tätt med en mycket god förmåga att motstå bränder och med en teknisk livslängd på minst 60 år.
 
 
 

 

2014-02-05 - Pressmeddelande

FOAMGLAS® NORDIC lanserar nytt produktprogram i form av KOLJERN® - tekniken som är sedan tidigare prisat byggsystem med miljö- ock klimatsmarta byggelement.

Genom att sammanföra plåtvinklar och plåtlättbalkar ihop med foamglas isolering så har man åstadkommit ett prefabricerat  byggsystem som ger ett miljö- och klimatsmart byggelementet. Dessa unika byggelement med sin starka konstruktion innefattar grund, ytterväg, yttertak/takterrass och NNE-hus och i grunden lika enkel som genial eftersom den enbart består av isolering från retur- och råglas samt stål.     

Sälj- och marknadsansvarige Björn Ask framhåller framför allt hur bygghöjden påverkas och tar som exempel byggande av indragna terrasser

- Bygghöjden har alltid varit något av en gissel för arkitekter. Man räknar och räknar ända ner till enskilda centimetern för att uppfylla tillgänglighetskraven.

Med konventionella metoder får man en bygghöjd på trettio till fyrtio centimeter. Lösningen är då att anlägga en trappa från inneliggande lokal eller höja golvnivån till terrassens nivå vilket i sin tur för med sig att man måste justera upp takhöjden i motsvarande grad.
 
 

 
För detta lanserar nu Foamglas en annan lösning - KOLJERN® -Terrasselement vilket innebär en höjdbesparing på cirka 50 % med bibehållen isolerförmåga, hög bärförmåga och med spännvidd upp till 12 meter.
Minskade kostnader
Det är fler än arkitekter som har anledning att glädjas.

Man inte bara klarar bygghöjden. Terrasselement förenklar och sparar tid och därmed också kostnaderna till anslutande konstruktioner som minskar drastiskt.

En klar indikation på att KOLJERN® - tekniken är en milstolpe i byggtekniken är det faktum att man i konkurrens med 120 andra svenska miljöinnovationer blev en av fyra pristagare i Green Innovation Contest – en nationell tävling i miljöinnovationer som utlysts av b.la Tillväxtverket och Västra Götalands regionen.

- Det är en tung utmärkelse och visar bland annat att man värdesätter miljöförbättringar inom byggteknik och byggmaterial , menar Björn Ask.

Foamglas® är en oorganisk isolering av cellglas som nu har i mer än femtio år visat sig hålla vad den lovar. Absolut vattentätt och ångtät samt med tryckhållfasthet och formstabilitet som är exceptionellt hög. Isoleringen är även oorganisk och obrännbar samt syrabeständig.