Kontrollplan

 
 
 
  • Arkitekt - Konstruktör
  • Bygg - Inköp
  • Takläggare
  • Projektledare
  •  

    Kontrollplanen skall ses som ett vägledande instrument och har som huvudsakliga syfte att säkerställa den slutliga funktionen på konstruktionen blir den bästa. Planen är en hjälp att minimera fel och problem i arbetsprocessen och tydliggöra ansvarsfördelning mellan de olika aktörerna. Samt säkerställa en problemfri produktion.