1.1.5 Golvisolering (lastupptagande) på skyddsbetong med vattentät betong

FOAMGLAS® block med varmasfalt

 
 
 
 
 
 • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
 • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
 • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
 • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar skador till följd av kondens eller vatteninträngning. Ger ett underlag med hög tryckhållfasthet och utan deformationer som en extra säkerhet till byggnaden.
 • Funktionalitet: Isolering samt ång-, radon- och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
 
 
 
 
 
 1. Undergrund
 2. Skyddsbetong
 3. Primerskikt
 4. FOAMGLAS® block lagda i varmasfalt
 5. Toppskikt av varmasfalt
 6. Glidskikt
 7. Betongplatta (vattentät betong)
 
 
 

Tekniskt datablad