2.2.1 Oventilerat fasadsystem med tjockt mineralputs

FOAMGLAS® block med kallim PC® 56 och förankringar

 
 
 
 
 
 • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
 • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
 • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
 • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar skador till följd av kondens eller vatteninträngning. Cellglas hindrar brandspridning, bildar inte brinnande droppar och avger inte heller ångor eller giftiga gaser.
 • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt.
 
 
 
 
 
 1. Massiv vägg (betong/murverk)
 2. Primerskikt
 3. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
 4. Toppskikt av PC® 56
 5. Armeringsnät, mekaniskt infäst
 6. Tjockt putsskikt
 
 
 

Tekniskt datablad