4.6.3 Kompakt tak med täckning av falsad plåt på trapetsprofilerad plåt

FOAMGLAS® READY BOARD med kallim PC® 11 och PC® taggbrickor

 
 
 
 
 
 • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
 • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
 • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
 • Säkerhet: Kompakt helklistrat vattentätningssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage.
 • Funktionalitet: Enkelt och effektivt utförande av isoleringen. Ett bitumentätskikt kan svetsas direkt mot isoleringen. Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Infästning av takplåttäckningen utan köldbryggor. Enkel och platsbesparande uppbyggnad av det varma taket.
 
 
 
 
 
 1. Trapetsprofilerad plåt
 2. FOAMGLAS® READY BOARD, klistrade med PC® 11
 3. Taggbricka PC® SP 150/150
 4. Taggbricka PC® SP 200/200
 5. Bitumentätskikt
 6. Separerande skikt
 7. Taktäckning med falsad plåt
 8. Profilerad plåt
 
 
 

Tekniskt datablad