4.4.4 Grönt tak på trapetsprofilerad plåt

FOAMGLAS® READY BOARD med kallim PC® 11

 
 
 
 
 
  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage
  • Funktionalitet: Enkelt och effektivt utförande av isoleringen. Ett bitumentätskiktsmembran kan svetsas direkt mot isoleringen.
 
 
 
 
 
  1. Trapetsprofilerad plåt
  2. FOAMGLAS® READY BOARD, klistrade med PC® 11
  3. Två lag bitumentätskikt
  4. Separerande skikt/skyddsskikt
  5. Växtodling (extensiv eller intensiv)
 
 
 

Tekniskt datablad