Perimeterisolering

Skyddar mot fukt- och vatteninträngning

 
 
 
 
 

Syftet med värmeisolering är att innesluta hela byggnaden och eliminera öppningar. Även komponenter i kontakt med marken måste värmeisoleras, utöver taket och väggarna. Golvisolering kan läggas på eller under bottenplattan. FOAMGLAS® kan användas enligt byggtekniska specifikationer, som lastbärande värmeisolering samt i områden med konstant vattentryck.

För golvisolering i kontakt med mark ställs särskilt höga krav. Den här delen av konstruktionen är oftast inte åtkomlig – eller bara åtkomlig till mycket höga kostnader – när byggnaden väl står. Därför måste golvisoleringen fungera perfekt från första början, ha lång livslängd och hög stabilitet. FOAMGLAS® uppfyller dessa kriterier fullständigt, och kan även användas som lastbärande värmeisolering under bottenplattan (i enlighet med byggteknikerns specifikationer).

Av ekonomiska skäl blir det allt vanligare att källarplan används som bostads- eller arbetsutrymmen. Väggar i kontakt med mark måste därför isoleras särskilt omsorgsfullt, så att fuktskador förhindras och behovet av renovering elimineras. FOAMGLAS®-systemet ger ett tillförlitligt och hållbart skydd för byggnadskomponenter i kontakt med mark.