Isoleringssystem för fasader

Innovativ och ekonomisk fasadisolering

 
 
 
 
 

Byggnader med modern fasadarkitektur måste skyddas mot brand, nederbörd och vind. Dessutom måste brandskydds- och isoleringsregler uppfyllas, samtidigt som köldbryggor i konstruktionen ska undvikas. För att tillgodose alla krav behövs ett material med utomordentliga egenskaper. FOAMGLAS® ger tekniskt säkra lösningar för fasader och väggar, och skyddar strukturen under hela livslängden. Resultatet är säker planering samt hög kostnadseffektivitet för konstruktion och underhåll.

Med det innovativa FOAMGLAS®-systemet avhjälps köldbryggor effektivt. Om underbyggnadens och fasadens infästning placeras framför värmeisoleringsskiktet – med hjälp av inbyggda fästplattor – uppnås en konstruktion med minimala köldbryggor. Fasaden kan monteras direkt på isoleringsskiktet, i överensstämmelse med aktuella byggkrav. Kompakt limning över hela isoleringsytan ger fullständig lufttäthet. Ventilationsutrymmen behövs inte. Därmed kan skikten göras tunnare, vilket ger stora utrymmesvinster med bibehållen isoleringskapacitet. FOAMGLAS® är dimensions - stabilt. Det finns ingen risk att isoleringslagret sjunker samman.

FOAMGLAS® fasadisoleringssystem är lämpligt för i stort sett alla typer av fasader. Materialoch designmöjligheterna är oändliga.