Isolering för låglutande tak

Hållbar och kompakt

 
 
 
 

Låglutande tak är en av de främsta användningsområdena för FOAMGLAS®-isolering. Sedan 50 år är FOAMGLAS® Kompakttak på betongtakdäck en beprövad lösning, som klarar även de största påfrestningarna. Alla tätskikt är limmade över hela ytan, mot den bärande konstruktionen, med helt täta fogar. Fördelarna: hög säkerhet och lång livslängd.

Beroende på avsedd användning kan olika typer av ytskikt placeras ovanpå FOAMGLAS® Kompakttak: betongbeklädda terrasser, växttak, bildäck, tak med grusbädd eller tak utan skyddsskikt.

Senare kan taket byggas om efter behov – det befintliga isoleringssystemet uppfyller redan nödvändiga krav. För tak med olika lutningar erbjuder vi FOAMGLAS® TAPERED takfallssystem. FOAMGLAS®-plattor för lutande tak är ett kostnadseffektivt isoleringsalternativ med många tekniska fördelar. Vindsutrymmen kan tas tillvara samtidigt som förbättrad värmeisolering uppnås.

FOAMGLAS® Kompakttak är också lämpligt som lastbärande och väl isolerande underlag. Alla typer av ytbeläggningar kan användas, säkert och ekonomiskt, utan risk för köldbryggor och enligt aktuella byggregler. Därmed har arkitekter och kunder i stort sett obegränsade möjligheter att utforma estetiskt tilltalande och teknisk avancerade byggnader med hållbara och välisolerande tak.

Ytskiktet kan fästas med tekniken för bandtäckta tak eller med självbärande, monteringsfärdiga profil plåtar. Som infästning används metallskenor eller särskilda fästplattor i isoleringen, vilket eliminerar risken för köldbryggor. Beständighet mot vindpåverkan säkerställs.

FOAMGLAS® Compact Flat Roof / Clip