ON TOP OF THE WORLD

 
 
 

Ett helt nytt hustak

I takt med den ökande urbaniseringen expanderar våra städer på både bredden och höjden. Arkitekter och stadsplanerare tar fram nya och experimentella byggnader, samtidigt som de utreder om befintliga byggnader kan byggas om eller till. Särskilt byggnadernas tak – som tidigare endast var ett bärande stomelement – måste göras om till stadsrum, ett stadsrum som kan bidra med plats för boende eller som tillflyktsort från storstadens larm. (TASCHEN)
 
 


Inspirerande exempel

För dem av oss som arbetar med att ta fram nya vistelseytor på tak är boken ROOFTOPS, Islands in the Sky, publicerad av TASCHEN, ett måste. Bokens författare, Philip Jodidio, tar oss med på en hisnande resa med 50 olika exempel världen över, bland annat barer, restauranger, samtida installationer, trädgårdar och parker. Boken har fantastiska bilder och illustrationer av koreanen Boyoon Kim.

Vi får se att tak inte bara är en arkitektonisk konstruktion, utan en plats för panoramavyer, exponering för elementen eller kanske en lätt rysning av höjdupplevelsen – något som har tillfört stadslivet en ny dimension.
 
 
 
 
 


Copyright: Javier Callejas / TASCHEN
 
 
Precis som alla böcker i TASCHENS arkitekturserie deltar både etablerade experter och nya talanger från branschen. Bland de personer som deltar i denna bok kan nämnas Pritzker Prize-vinnare som Norman Foster och Shigeru Ban, Jeffrey Inaba, Julien De Smedt (JDS) och landskapsarkitekter som Ken Smith och Valdimir Djurovic.
 
 
 

NYA LÖSNINGAR FÖR KONSTRUKTION OCH BYGGNATION

 
 

FRAMTIDSSÄKRAT

Med våra kompakttak kan du ändra hustakets användningsområde utan att behöva göra ingrepp i själva konstruktionen – förutsatt att byggnaden klarar av belastningen. Med andra ord: du bibehåller flexibiliteten samtidigt som du sänker dina kostnader och minskar avfallet.

 
 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR FOAMGLAS®

> Gröna tak med intensiv växtlighet
> Takkonstruktioner där det förekommer vatten, som till exempel dammar och bassänger
> Tak med infrastruktur, som till exempel takparkeringar eller ventilationsaggregat
> Konstruktioner på hustak som restauranger, sportfaciliteter och växthus
> Solcellssystem
 
 

FANTASTISKA EGENSKAPER

Alla dessa konstruktioner är möjliga tack vare FOAMGLAS® fantastiska egenskaper. Värmeisoleringsmaterialet har de egenskaper som krävs för säkra och hållbara konstruktioner på hustak.

Se mer här


FOAMGLAS® HAR MÅNGA FÖRDELAR

 
 

FLEXIBELT

Genom att använda isolering med samma standard över hela taket är dina möjligheter mer eller mindre oändliga. Du kan skapa ytor med växtlighet, lekplatser eller vatteninstallationer, men också parkeringsplatser och ytor med solpaneler.

Och det bästa är att du kan göra detta även flera år efter att du har installerat FOAMGLAS®. Flexibiliteten är en av dess fördelar.
 

FRAMTIDSSÄKRAT

Med våra kompakttak kan du ändra hustakets användningsområde utan att behöva göra ingrepp i själva konstruktionen – förutsatt att byggnaden klarar av belastningen. Med andra ord: du bibehåller flexibiliteten samtidigt som du sänker dina kostnader och minskar avfallet.

 
 

EN LÅNGSIKTIG LÖSNING

Några av våra äldre tak har fyra decennier på nacken och samma höga kvalitet som när de installerades. Även under mycket lång tid bibehåller FOAMGLAS® sin hållfasthet, sin isolerförmåga och alla andra utmärkta egenskaper. Tack vare dess egenskaper och enkelt utbytbara tätskikt (dra av det gamla och sätt på ett nytt) varar taket en livstid – vilket betyder både lägre kostnader och mindre avfall.

FIW i München utför våra produktprovningar. Deras provningsresultat är bevis på våra produkters konsekventa prestanda.

>> Läs mer 
 

BRANDSÄKERHET

I takt med att hustak allt oftare används för boende och avkoppling är det av högsta vikt att säkerställa säkerhet för både människor och byggnad. Brandsäkerheten är en mycket viktig del i detta, och det är ett område inom vilket medvetenheten har ökat avsevärt under de senaste åren.

Isoleringsmaterial som vår cellglasisolering säkerställer en brandsäker lösning för ditt aktiva tak. Förutom att förbättra byggnadens brandsäkerhet ger det mer tid för människor att evakuera byggnaden och för brandmän att bekämpa brand som har uppstått.

>> Läs mer 
 
 
 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 
 
 

GRÖNA TAK / PARKER / VÄXTHUS / STADSODLING


TRYCKHÅLLFASTHET
Belastningar som växthus eller större krukor eller liknande för plantering av växter och träd kan deformera hustak och förskjuta byggnadsmaterial. Förskjutningar kan leda till att tätskiktet åldras snabbare. Många lösningar kräver också ett extra lager överst som fördelar belastningen. Detta leder till ökade kostnader.
+++ FOAMGLAS® cellgeometri säkerställer tillräckligt hög tryckhållfasthet för att bära upp belastningar under lång tid, utan behov av något extra lastfördelande skikt. Med FOAMGLAS® kan du vara säker på att det inte uppstår deformationer.

VATTENINTRÄNGNING
Gröna tak, parker på hustak och liknande installationer får ofta problem med läckage på grund av rotinträngning. För många typer av byggnadsmaterial ger fukt allvarliga följder för byggnaden. Eventuella läckage in i byggnaden påverkar den övergripande isolerförmågan. Dessutom är det nästan omöjligt att upptäcka vatteninträngning i flertalet material utan att först demontera hela taket.
+++ FOAMGLAS® är vattentätt och diffusionstätt. Det har hermetiskt slutna glasceller som säkerställer att det inte absorberar någon fukt. Vid eventuella läckage vid borrning kan källan snabbt upptäckas (eftersom skadan endast är lokal) och kan därför enkelt åtgärdas.

VÄXTLIGHET
Tänk dig skogsliknande ytor med höga träd och skogsväxter på ditt tak – en bit av naturen mitt inne i stan. Extensiv växtlighet (till exempel mindre växter och gräs) fungerar med många olika material, medan intensiv växtlighet ställer höga krav på hela takkonstruktionen. Intensiva gröna tak kräver en lastuppbärande lösning för höga laster. Och därtill riskerar växtlighetens rötter att skada underliggande byggnadsmaterial. Rötter söker efter vatten överallt – även mellan material. Om läckage uppstår kan material börja ruttna och skadedjur hitta en boplats i dem. Detta påverkar byggnadens säkerhet.
+++ FOAMGLAS® är ett av de få material där du kan ha extensiv och intensiv växtlighet utan risk. Dess tryckhållfasthet klarar av att bära upp de stora belastningar som intensiva gröna tak utgör. Lastfördelande lager (som till exempel betong) behöver inte användas. Dessutom kan växternas eller trädens rötter inte tas sig igenom dess slutna glasceller. FOAMGLAS® cellglas kan inte ruttna och är beständigt mot skadedjur.
Det fungerar som ett skydd för byggnaden.

MILJÖ
Om du planerar att använda taket för växtlighet eller stadsodling arbetar du säkert redan mycket medvetet med hållbarhet, återvinning och miljöstyrning. Alla byggnadsmaterial är inte lämpliga för ditt projekt. Vissa kanske har för kort livslängd. Andra kanske är svåra att återvinna när de har bytts ut.
+++ Det kan vara avgörande att du använder rätt byggnadsmaterial för ditt gröna tak. FOAMGLAS® kan till exempel upprätthålla konstant isolerförmåga i många decennier och på så sätt säkerställa konsekvent energieffektivitet. Därtill är det tillverkat av 66 % återvunnet glas och går att återvinna igen.
 
 
 

INSTALLATION AV SOLPANELER


TRYCKHÅLLFASTHET
Solpaneler utsätter tak för stora belastningar, eftersom de påverkas av både vind och snö. Det är därför många av dessa installationer förses med betongsockel. Betongen under solpanelerna fungerar emellertid som en köldbrygga, vilket betyder att värme lätt läcker ut ur byggnaden och att kyla tränger in.
+++ FOAMGLAS® cellstruktur säkerställer hög tryckhållfasthet som klarar av att bära upp belastningar under lång tid utan behov av extra sockel. Du får alltså en lösning i ett lager med kontinuerlig isolering. Det betyder att byggnaden är helt skyddad mot oönskade köldbryggor.

TILLGÄNGLIGHET
Av underhållsskäl är det nödvändigt att ha åtkomst till dessa mycket tekniska system. I många fall är det viktigt att i förväg fastställa var solpaneler och gångbanor ska placeras – och det påverkar flexibiliteten negativt.
+++ Med FOAMGLAS® är du flexibel. Cellglasisoleringen är styv, så det finns ingen risk för deformation under solpaneler eller gångbanor. Även flera år efter att du har installerat FOAMGLAS® kan du bestämma dig för att installera solpaneler eller för att ändra användningen av taket till nästan vad som helst (till exempel sportytor, park eller växthus).

BELASTNING FRÅN VIND OCH SNÖ
Vindlasten på solpaneler kan bli mycket hög. Därför krävs det ett hållfast material med hög lastuppbärande förmåga under solpanelerna för att säkerställa att dessa hålls på plats och för att undvika deformation. Ofta används en betongplatta för att hålla solpanelerna på plats. Alla material står inte emot den extra belastningen, vilket kan leda till deformation och rörelse. Det betyder att det kommer att behövas utbyte eller reparationer.Därtill reducerar den nya köldbryggan byggnadens termiska prestanda, eftersom den är tillverkad av betong.
+++ Extra betongplatta behöver inte installeras ovanpå FOAMGLAS®. Vår cellglasisolering klarar av att bära upp solpanelernas vikt och eventuell vindlast. Varken deformationer eller rörelse uppstår.

VATTENINTRÄNGNING
Solpanelernas förankring kan orsaka läckage eftersom den penetrerar under installationen. För vissa byggnadsmaterial kan vatteninträngning få allvarliga följder för isolerförmågan. Och vattnet läcker sedan in i byggnaden.
+++ FOAMGLAS® är vattentätt och diffusionstätt. Det har hermetiskt slutna glasceller som gör att det inte absorberar någon fukt. Cellglasisolering skyddar mot läckage eftersom vatten inte kan ta sig igenom den helt vattentäta FOAMGLAS®-isoleringen.

BRANDSÄKERHET
Solpanelerna innehåller många elektriska komponenter, vilka i sin tur utgör en hög brandrisk.
+++ FOAMGLAS® är ett brandsäkert isoleringsmaterial som inte genererar rökgaser. Det till och med begränsar brandens spridning. På så sätt förbättrar den byggnadens brandsäkerhet.
 
 
 
 
 
 
 

TAKTERRASSER


TRYCKHÅLLFASTHET
Takterrasser är både härliga och avkopplande. Och de används ofta året om. Lokalt stora belastningar på hustak kan orsaka deformation och rörelser om den underliggande isoleringen inte är tillräckligt tålig.
+++ FOAMGLAS® cellstruktur har hög tryckhållfasthet och kan bära upp laster under långa perioder. Du kan lita på att ditt utomhuskök, krukor med växter eller relaxområde inte orsakar deformation av FOAMGLAS®-installationen.

BRANDSÄKERHET
På sommaren är det underbart på takterrassen. Det är också den tiden på året när brandrisken är som högst, eftersom det grillas mycket under den perioden.
+++ FOAMGLAS® är ett brandsäkert isoleringsmaterial som inte sprider branden och som inte heller genererar rökgaser. Det begränsar faktiskt brandens spridning. När det väl sitter på plats fungerar det som ett tillskott i byggnadens brandsäkerhet

KEMIKALIER
Många byggnadsmaterial är inte resistenta mot kemikalier som till exempel surt regn och ogräsmedel. Med tiden kan dessa faktorer påverka ett aktivt tak.
+++ Eftersom FOAMGLAS® är tillverkat av rent glas är det resistent mot organiska lösningsmedel och syra. Installerad produkt behåller både prestanda och integritet samtidigt som det skyddar taket.

FLEXIBILITET
Ibland är det dags för en förändring. Eftersom hustak mer och mer används som en del av byggnadens boendeyta kan det hända att du vill bygga om ditt aktiva tak i framtiden. Alla installationer har inte den flexibilitet som behövs för att ändra en takterrass till ett grönt tak eller sportytor.
+++ Med FOAMGLAS får du maximal flexibilitet för taket. Du kanske vill ha en lekplats nu, men ett grönt tak senare i livet. Eller så kanske du vill bygga om det till en park, eller varför inte lite av varje Takterrasser uppbyggda kring FOAMGLAS® kan du utan problem ändra även om många år.
 
 
 

PARKERINGSDÄCK

TRYCKHÅLLFASTHET
Parkeringsdäck kräver lösningar som klarar av att bära upp stora laster. Den dagliga användningen kan leda till deformation och materialrörelser, vilket också skadar själva byggnaden. Ett av de problem som kan uppstå är läckage. Källan till läckage är vanligtvis svår att upptäcka, så ofta måste hela installationen bytas ut.
+++ FOAMGLAS® cellstruktur har hög tryckhållfasthet som klarar av att bära upp belastningar under lång tid – utan att utsättas för deformation eller krympning. Även om det osannolika inträffar och läckage uppstår är skadan lätt att upptäcka, och vattnet kan inte komma igenom cellglaset vilket betyder att läckaget förblir lokalt.

BRANDSÄKERHET
Brandrisker på parkeringsdäck kan vara ganska svåra att fastställa. Bilar kan emellertid börja brinna, vilket gör att det finns risk för brandspridning till byggnaden.
+++ FOAMGLAS® har europeisk brandklass A1, vilket betyder att det är ett ej brännbart material. Det uppstår ingen spridning av lågor i händelse av brand. FOAMGLAS® fungerar som ett skydd.

VATTENINTRÄNGNING
Parkeringsdäck utgör en stor belastning på tak. Beroende på vilket byggnadsmaterial som används kan denna belastning leda till deformation av isoleringen, vilket i sin tur kan orsaka vattenläckage på grund av den extra belastningen på tätskiktet. Sådana läckage kan bland annat orsaka avsevärd försämring av isolerförmågan. I de flesta tillämpningar vandrar vatten i materialen, vilket gör det nästan omöjligt att fastställa dess ursprung. Följden blir ofta mycket dyra reparationer och renoveringar.
+++ Förutom dess tryckhållfasthet (som förhindrar deformation) är FOAMGLAS® också vattentätt och diffusionstätt. Det har hermetiskt slutna glasceller som gör att det inte absorberar någon fukt. Det skyddar parkeringsdäckets integritet mot inträngning av vatten och fukt. Om läckage uppstår (till exempel till följd av borrning) förblir skadan lokal. Det betyder att endast lokal omläggning behövs.

 
 
 
 
 
Läckage i tätskiktet = inträngning av vatten i och under isoleringen  Vatten- och diffusionstätt
 med FOAMGLAS®  • Isoleringen blir våt
  • Svårt att fastställa var läckaget har uppstått
  • Ångspärr krävs = risk för fel

  • FOAMGLAS® = gslutet cellglas = vatten- och diffusionstätt
  • Kompakttak  = helt limmat mot underlaget och med förseglade skarvar
  • Tillsammans  = massiv vatten- och diffusionsspärr för hela tjockleken
  • Ingen inläckning: isoleringen förblir torr och effektiv – inga läckage
  • Ingen kondensering: isoleringen förblir torr och effektiv, inga läckage, ingen korrosion, inget behov av ångspärr
  • Ingen försämring av isolerförmågan: ingen försämring av R-värde
 
 
KEMIKALIER
Parkeringsdäck måste stå emot kemikalier som olja och bensin. Dessa kemikalier är aggressiva och kan – om de tränger igenom skarvar – enkelt skada klimatskärmen.
+++ Eftersom det består av rent glas är FOAMGLAS® resistent mot organiska lösningsmedel och syror. Parkeringsdäcket behåller både isolerförmåga och täthet – vilket även klimatskärmen gör.
 
 
 
 
 
 
 

KONSTRUKTIONER PÅ HUSTAK / SPORTFACILITETER / LEKPLATSER


TRYCKHÅLLFASTHET
Sportfaciliteter och lekplatser inbjuder till aktiviteter. Konstruktioner på hustak som restauranger, lägenheter, växthus och liknande konstruktioner lockar till bekväma möten och trevliga sammankomster. Alla dessa användningsområden utsätter hustak för lokalt stora belastningar. Om fel material används kan följden bli deformation och rörelse, vilket i sin tur kan utsätta hela byggnaden för fara.
+++ FOAMGLAS® har hög tryckhållfasthet och kan, tack vare dess cellgeometri, bära upp stora belastningar under långa perioder. Oberoende av vad du bestämmer dig för att installera ovanpå FOAMGLAS® kommer inte denna cellglasisolering att deformeras eller röra sig.

BRANDSÄKERHET
Ytor som används frekvent ska alltid ha bättre brandsäkerhet. Många byggnadsmaterial är provade för brandmotstånd och ger en viss säkerhet. Om brand uppstår måste emellertid andra aspekter som bland annat rökbildning, giftiga gaser och spridning av lågor tas med i beräkningen. Det är mycket viktigt att välja rätt material.
+++ FOAMGLAS® har europeisk brandklass A1, vilket betyder att det är ett ej brännbart material. Det uppstår ingen spridning av lågor i händelse av brand, ingen avgivning av giftiga rökgaser och ingen generering av rök. FOAMGLAS® begränsar brandens spridning och fungerar som ett skydd.

FLEXIBILITET
Ibland behövs det lite förändringar i vardagen. I och med att aktiva tak ofta används som vistelseytor kan det vara skönt att också kunna ändra användning för taket. Alla takinstallationer kan inte ge dig den flexibiliteten när det är dags för förändring.
+++ Med FOAMGLAS® på taket kan du vara flexibel. Du kanske vill ha en sportyta nu men ändra denna till ett växthus om några år. Eller så kanske du vill ändra det till en restaurang eller varför inte lite av varje. Med FOAMGLAS kan du anpassa taket så att det passar dina behov, och du kan göra det om många år.
 
 
 

VATTENFÖRVARING PÅ HUSTAK


TRYCKHÅLLFASTHET
Hustak med vattentankar utsätts för stora belastningar. Det är inte alla konstruktioner som klarar av så stor belastning över tid. Deformation och krympning kan leda till oönskade rörelser.
+++ FOAMGLAS® cellstruktur ger cellglasisoleringen hög tryckhållfasthet. Den klarar av att bära upp belastningar under lång utan deformation eller rörelse

BRANDSÄKERHET
Vattentankar installeras på hustak så att brandmän har enkel åtkomst till vatten vid brand.
+++ FOAMGLAS® är ett brandsäkert isoleringsmaterial som uppfyller europeisk brandklass A1. Det förbättrar brandsäkerheten på den byggnad där det installeras. Det säkerställer att lågor inte sprids i händelse av brand.
 
 
 
 
 
 

 

REFERENSER

Vi har cirka 30 referenser för aktiva tak, och några av dem visar vi här. Tänk dig vilken värdeökning byggnaden skulle kunna få eller hur mycket mer lockande ett allmänt utrymme skulle kunna bli – och kom ihåg en sak: du lägger grunden för framtiden idag.
 
 

52 DEGREES – GRÖNT TAK MED VATTENTANK

Nijmegen, Nederländerna

 
 
 

 
Arkitekt
Mecanoo architecten, Delft, Nederländerna

Användning
FOAMGLAS® kompakttak för grästak, inklusive vattenbuffring

Utmaning
Mer än 10 000 m² takyta utan anslutning till det lokala avloppssystemet. Den 17 våningar höga byggnaden orsakade extra regnbelastning på intilliggande takyta.

Lösning
Med tanke på hur mycket taket skulle användas var FOAMGLAS® kompakttak den säkraste och mest hållbara lösningen. FOAMGLAS® levererade en helt vattentät lösning som limmades mot underlaget. Det gick att integrera specialdränering, dvs. ett buffertlager i grästaket som kan hantera upp till 40 % av regnmängden.Återstående 60 % samlas upp i behållare med singel som sakta avger vattnet till marken. FOAMGLAS® har hög tryckhållfasthet och klarar av dessa stora belastningar under lång tid.
 
 

OLV ZIEKENHUIS SJUKHUS – SOLCELLSSYSTEM

Campus Aalst, Belgien

 
 
 

 
Arkitekt
VK group Healthcare Roeselare, Belgien

Användning
Många olika FOAMGLAS®-tillämpningar som parkering, grönytor och terrasser.

Utmaning
Det mer än 100 år gamla sjukhuset byggdes enligt hållbara och beprövade byggmetoder. Tillbyggnaden följde samma tradition i och med att gröna tak, golvvärme, smart solskydd och mycket mer planerades.

Lösning
Byggnadens ägare och arkitekt hade kännedom om FOAMGLAS®-isolering och dess fantastiska egenskaper, vilket inspirerade dem att välja FOAMGLAS® för alla taktillämpningar, som parkering, växtlighet och mycket mer. Isoleringsmaterialet kan bära upp stora belastningar, samtidigt som det ger en brandsäker, vattentät och ångtät lösning.
 
 

SIEMENS – INTENSIV OCH EXTENSIV VÄXTLIGHET

Berlin, Tyskland

 
 
 

 
Byggnadens ägare
Siemens AG, Siemens Real Estate – Region Ost, Berlin

Användning
FOAMGLAS® kompakttak för intensiv/extensiv växtlighet och relaxytor

Utmaning
För huvudbyggnaden Siemens Real Estate (SRE) planerades representativa och lätt åtkomliga takterrasser med intensiv växtlighet. Det var viktigt att atmosfären blev tilltalande.

Lösning
SRE valde FOAMGLAS® på grund av dess fantastiska egenskaper. Cellglasisoleringen är vattentät, vilket är viktigt för grönytor på tak som används mycket. Helt slutna glasceller förhindrar vatteninträngning. FOAMGLAS® är också beständigt mot rotinträngning, vilket gör att du kan ha intensiv växtlighet. Slutligen krävdes hög tryckhållfasthet eftersom stora ytor med mycket växter och krukor utsatte ytan för stora belastningar. FOAMGLAS® kompakttak levde upp till alla krav.
 
 

SWAROVSKI KRISTALLWELTEN

Wattens, Österrike

 
 
 

 
Arkitekt
André Heller (konstnärlig ledare)/Mag. Carmen Wiederin och Propeller Z, Wien/ Ing. Georg Malojer, Projektmanagement GmbH & Co, Innsbruck

Användning
FOAMGLAS® taktillämpningar för extensiva grönytor

Utmaning
Tillbyggnaden av taksystemet i Swarovski Kristallwelten behövde uppfylla högt ställda krav. Eventuella reparationer eller renoveringar av gröna tak (särskilt med denna storlek) är mycket dyra och kan störa driften under lång tid. Därför var isolering med bra prestanda och hög tryckhållfasthet ett avgörande kriterium.

Lösning
Vid det ursprungliga uppförandet av Swarovski Kristallwelten användes FOAMGLAS® som isoleringsmaterial. Den lösningen visade sig vara helt väderbeständig och ha hög termisk prestanda. Därtill befinner sig takkonstruktionen under ett metertjockt lager markfyllnad. FOAMGLAS® klarar av att bära upp den stora belastningen från jorden under lång tid, tack vare dess tryckhållfasthet som eliminerar all deformation.
 
 

ENTRE DEUX (SHOPPINGCENTER)

Maastricht, Nederländerna

 
 
 

 
Arkitekt
AMA Group Architecten, Maastricht

Användning
FOAMGLAS® kompakttak för fotgängare

Utmaning
Kombinationen av bostadshus, affärer och restauranger i en befintlig byggnad var en utmaning för AMA Group Architects. Kraven på isoleringens underkonstruktion – ovanpå vilken det skulle läggas klinker – var höga. I allmänhet används området uteslutande för fotgängare, men många platser måste stå emot högre belastningar (till exempel för leveranser till affärer och restaurangkök).

Lösning
FOAMGLAS® kompakttak hade egenskaper som gjorde AMA Group Architects övertygade om vilken lösning de skulle välja. Det levde upp till alla krav: ett vattentätt system med hög tryckhållfasthet som har lika lång livslängd som shoppingcentret.
 
 

SYDHAVNSSKOLEN

Köpenhamn, Danmark

 
 
 

 
Arkitekt
JJW Arkitekter

Användning
FOAMGLAS® kompakttak med träterrass och grönyta

Utmaning
Skolor har stränga säkerhetsstandarder för sina elever och studenter. För Sydhavnsskolen var det ett krav att bygga en säker miljö för barnen, i vilken de lockades till fysisk aktivitet. För att leva upp till dess säkerhetsstandarder behövde isoleringsmaterialet vara brandsäkert. Eftersom det också hade projekterats för växtlighet och grönytor räckte det inte med att taket klarade av att bära upp stora belastningar – det behövde också vara helt vattentätt.

Lösning
Sydhavnsskolen bestämde sig för FOAMGLAS® kompakttak: en komplett lösning för deras behov. FOAMGLAS®-produkter klarar av att bära upp stora belastningar under lång tid. Därtill är FOAMGLAS® vattentätt och brandsäkert. Cellglasisoleringen har europeisk brandklass A1. På så sätt förbättras byggnadens brandsäkerhet när isoleringen installeras.