Pittsburgh Corning är världens ledande tillverkare av cellglasisolering och marknadsför sina hållbara och högpresterande cellglasisoleringsprodukter under varumärket FOAMGLAS®.

Sedan juli 2017 är Pittsburg Corning en del av Owens Corning. Owens Corning utvecklar, tillverkar och marknadsför isolerings-, tak- och glasfiberkompositer. FOAMGLAS® är ett lätt, fast och hållbart isoleringsmaterial uppbyggt av miljontals helt förseglade glasceller. Cellglasisoleringen möjliggör en unik kombination av egenskaper såsom obrännbart, överlägsen tryckhållfastighet och långvarig värmeisoleringsprestanda. Den finns tillgänglig i ett brett utval av former och storlekar för att tillfredställa olika byggnadkrav och industrispecifikationer.

FOAMGLAS® isolering – En hög presterande och långvarig värmeisolering för hela byggnadens klimatskärm:

  • Vägg och markisoleringssystem för under markkonstruktioner
  • Vägg och fasadisoleringssystem
  • Invändiga isoleringssystem
  • Takisoleringssystem
  • Perimeter isolering för att undvika köldbryggor

Välj språk

FOAMGLAS® isolering – Används för en mängd olika industriella och kommersiella tillämpningar, dess helt slutna cellstruktur ger egenskaper som är perfekta för rör, tankar, fartyg och sfärer till:

  • Köld/Kryogeniska applikationer
  • Ovan och i anslutning till varma installationer
  • Under mark installationer
  • Tankbottnar
  • Passivt brandskydd och brandsläckningssystem