test

Ytbeläggningsmedel och putsbruk

 • PC® 74 A2 Obrännbart ytbeläggningsmaterial

  PC® 74 A2 är ett mineraliskt ytbeläggningsmaterial för FOAMGLAS®.

   

  PC® 74 A2 ska blandas med vatten och används för att skapa ej brännbar ytbeläggning på FOAMGLAS® isolering i frisklufts- och ventilationskanaler, på rörledningar och i innergolv.

   

  Brandsäkerhetsegenskaperna hos PC® 74 A2 (byggnadsmaterial klass A2 enligt EN 13501) är styrkta enligt general construction supervision approval nr Z-56.428-871.

  Produktdatablad PDS_PC_74A2_20140102-SE-INT.pdf
  Säkerhetsdatablad SDS_PC_74A2-SE-INT_20120928.pdf
 • PC® 164 Ytbeläggningsmaterial

  PC® 164 är ett lösningsmedelsfritt 1-komponents ytbeläggningsmaterial på syntethartsbas, speciellt avsett för ytbeläggning av FOAMGLAS® plattor. Det är avsett för ytbeläggning av FOAMGLAS® isolering på väggar och innertak inomhus.

  Produktdatablad PDS_PC_164_20140102-SE-INT.pdf
  Säkerhetsdatablad SDS_PC164-SE-INT_20120928.pdf
 • PC® 78 Putsbruk

  PC® 78 är ett fabriksblandat, organiskt bundet bruksfärdigt putsbruk baserat på förtvålningsresistent syntethartsdispersion och finmalen marmor.

   

  Det helt färdigblandade putsbruk PC® 78 ska appliceras på bärkraftigt och stabilt underlag, till exempel ytbeläggningsmaterial PC® 164.

   

  Olika putsstrukturer kan uppnås beroende på typen av ytbehandling.

  Produktdatablad PDS_PC_78_20140102-SE-INT.pdf
  Säkerhetsdatablad SDS_PC78-SE-INT_20120928.pdf
 • PITTCOTE® 404 Ytbeläggningsmaterial

  PITTCOTE 404 är ett mjukt och följsamt ytbeläggningsmaterial på akryllatexbas.

   

  PITTCOTE ® 404 används som väderskydd på FOAMGLAS ®-isolering tillsammans med polyesternät som armering.

  Produktdatablad PDS_PC_PITTCOTE_404_20140102-SE-INT.pdf
  Säkerhetsdatablad SDS_PITTCOTE_404-SE-INT_20120928.pdf