test

Primer och tätningsmedel

 • PITTSEAL® 444N

  PITTSEAL® 444N är en 1-komponents, icke härdande, butylbaserad förseglare som inte torkar, utan efter 1 till 3 timmar bildar ett mjukt täckskikt. Förseglare PITTSEAL® 444N kan användas:

  • för att försegla skarvar mellan FOAMGLAS® plattor eller rörhöljen
  • för att försegla utstickande delar och plåtkragningar
  • för att försegla skarven mellan vägg och tak eller mellan vägg och golv
  • som glidskikt i expansionsskarvar
  • som grund- och fästmassa bakom FOAMGLAS® isolering på rör och maskineri

   

  PITTSEAL® 444N fäster väl, inte bara på FOAMGLAS® cellglas, utan även på stål, betong trä och andra material.

  Produktdatablad PDS_PC_PITTSEAL_444N_20140102-SE-INT.pdf
  Säkerhetsdatablad SDS_PITTSEAL_444N-SE-INT_20121109.pdf