FOAMGLAS® Nyheter

 
 
 

Aktuella nyheter

 
 
 

2014-03-31- Pressmeddelande

Svensk bygginnovation går på export och skapar nya arbetstillfällen i Sverige.

Isolerings producenten, FOAMGLAS® Nordic AB har via sitt moderbolag Pittsburgh Corning Europé SA/NV i Belgien, från MRD Sälj och Bygg AB, förvärvat det svenskutvecklade patentet, KOLJERN® - tekniken.  Med KOLJERN® - tekniken så skapas miljö- och klimatsmarta byggelement och Nära Noll Energi hus (NNE-teknik).  

 

Försäljning och tillverkning av KOLJERN®-element kommer att ske i FOAMGLAS® Nordic ABs regi. Tillverkningen uppe i Kvissleby utanför Sundsvall kommer att vara kvar och även utvecklas. Planer finns även på att inom kort starta upp ytterligare en produktionsenhet i Södra Sverige. I en förlängning kommer det även bli aktuellt med att exportera KOLJERN®-tekniken till Pittsburgh Corning Europes egna dotterbolag och agenter som verkar över hela världen.

 
 

 

 
 

Villa söder om Sundsvall som är byggd helt med KOLJERN® - tekniken.

Bild: Åke Mård

 
 

- Med en ökad efterfrågan på energisnåla byggnader ser en stor marknadspotential med KOLJERN®- tekniken och tror att detta kan skapa ett 10-talet arbetstillfällen på sikt. Vi ser stora synergieffekter i att nyttja  våra inarbetade försäljningskanaler för att fortsätta vår tillväxt på i första hand den Skandinaviska marknaden men även ute i världen via våra systerbolag, säger Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör FOAMGLAS Nordic AB.

 

KOLJERN® - tekniken bygger på att cellglasisolering (FOAMGLAS®) sammanfogas med U-plåtbalkar och plåtvinklar till självbärande byggelement som kan användas till utfackningsväggar, tak och grundelement samt större och mindre huskonstruktioner. 

 

Med FOAMGLAS® isolering som kärnmaterial skapas ett brand- och fuktsäkert byggelement som är helt luft- och ång tätt med en mycket god förmåga att motstå bränder och med en teknisk livslängd på minst 60 år.

 
 
 

 

 
 
 

2014-02-05 - Pressmeddelande

FOAMGLAS® NORDIC lanserar nytt produktprogram i form av KOLJERN® - tekniken som är sedan tidigare prisat byggsystem med miljö- ock klimatsmarta byggelement.

Genom att sammanföra plåtvinklar och plåtlättbalkar ihop med foamglas isolering så har man åstadkommit ett prefabricerat  byggsystem som ger ett miljö- och klimatsmart byggelementet. Dessa unika byggelement med sin starka konstruktion innefattar grund, ytterväg, yttertak/takterrass och NNE-hus och i grunden lika enkel som genial eftersom den enbart består av isolering från retur- och råglas samt stål.     

Sälj- och marknadsansvarige Björn Ask framhåller framför allt hur bygghöjden påverkas och tar som exempel byggande av indragna terrasser

 

- Bygghöjden har alltid varit något av en gissel för arkitekter. Man räknar och räknar ända ner till enskilda centimetern för att uppfylla tillgänglighetskraven.

 

Med konventionella metoder får man en bygghöjd på trettio till fyrtio centimeter. Lösningen är då att anlägga en trappa från inneliggande lokal eller höja golvnivån till terrassens nivå vilket i sin tur för med sig att man måste justera upp takhöjden i motsvarande grad.

 
 

 

 
 

För detta lanserar nu Foamglas en annan lösning - KOLJERN® -Terrasselement vilket innebär en höjdbesparing på cirka 50 % med bibehållen isolerförmåga, hög bärförmåga och med spännvidd upp till 12 meter.

Minskade kostnader

Det är fler än arkitekter som har anledning att glädjas.

 

Man inte bara klarar bygghöjden. Terrasselement förenklar och sparar tid och därmed också kostnaderna till anslutande konstruktioner som minskar drastiskt.

 

En klar indikation på att KOLJERN® - tekniken är en milstolpe i byggtekniken är det faktum att man i konkurrens med 120 andra svenska miljöinnovationer blev en av fyra pristagare i Green Innovation Contest – en nationell tävling i miljöinnovationer som utlysts av b.la Tillväxtverket och Västra Götalands regionen.

 

- Det är en tung utmärkelse och visar bland annat att man värdesätter miljöförbättringar inom byggteknik och byggmaterial , menar Björn Ask.

 

Foamglas® är en oorganisk isolering av cellglas som nu har i mer än femtio år visat sig hålla vad den lovar. Absolut vattentätt och ångtät samt med tryckhållfasthet och formstabilitet som är exceptionellt hög. Isoleringen är även oorganisk och obrännbar samt syrabeständig.

 
 
 

 

 
 
 

Jussi Näränen

 
 

2013-11-22 - Pressmeddelande

FOAMGLAS® Nordic AB växer och blir fler anställda

Med den fortsatt ökade efterfrågan på långsiktiga och ekologiska isolerlösningar och tillsammans med FOAMGLAS® Nordic AB  kraftiga tillväxt, gör att vi nu stärker vår organisation ytterligare med 1 ny  Försäljningsingenjörer.

 

Vi hälsar Jussi Näränen välkommen (igen) som från den 18 November nu bildar ett team med Stockholms kollegan Mikael Jutewik.  

 
 
 

 

 
 
 

Foto: Steen & Ström

 
 

2013.09.20- Nyhet

Emporias takpark prisas

Steen & Ström tilldelas pris för takparken på Emporia köpcentrum i Malmö. Takparken som är en av världen största har en yta på

27 000 kvadratmeter och är tillgänglig för allmänheten alla veckans dagar.

 

Med följande motivering från Scandinavian Green Roof Association får Steen & Ström Scandinavian Green Roof Award 2013:

 

”Takparken på köpcentret Emporia i Malmö är ett spännande exempel på hur gröna tak kan lyfta våra stadsmiljöer till nya höjder. Den visar upp en imponerande variation av gröna taklösningar som åstadkommits genom ett unikt samarbete mellan leverantörer, byggherre och arkitekter."

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

2013-09-04 - Pressmeddelande

Byggisoleringen som håller i minst 40 år

Boken ”40 years after” skall nu ges ut i en reviderad utgåva, ”50 years after”.  En bok som berättar om byggprojekt med cellglasisolering som är fullt fungerande efter 40- 50 år. Ett konkret bevis på energieffektivt och hållbart byggande med en god fastighetsekonomi för fastighetsägare.

 

På bilden till vänster visas ett vattenreningsverk med cellglas-isolering (FOAMGLAS® ) från en 46 år gammal byggnad som fortfarande har 100 % isolerförmåga.

 

- Med Livs Cykel Analyser i branschen på 25 år är det intressant att det finns materialsystem som påvisat håller betydligt längre än så, säger Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör för FOAMGLAS® Nordic AB

 

Cellglasisolering tillverkas genom jäsning av återvunnet glas och är helt fritt från miljöskadliga ämnen.

 

FOAMGLAS® är den cellglasisolering på marknaden som förbrukar minst mängd ”icke förnybar” energi under sin livscykel och har fått högsta betyg i Sunda Hus och Byggvarubedömningens miljöklassningssystem samt är certifierat enligt de hårda miljökrav som "natureplus" har i Tyskland.

 

FOAMGLAS® är absolut vatten- och ångtät och har ytterligare fördelar som hög tryckhållfasthet, obrännbart, dimensionsstabilitet (ingen krympning, ingen svällning och ingen formförändring), syrafasthet samt beständighet mot gnagar- och insektsangrepp och röta. Besök oss i monter B5:38 på Fastighetsmässan i Göteborg den 4-5 September.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör, FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0733 - 44 24 26.

Björn Ask, Sälj- och Marknadschef, FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0701 - 48 91 46.

 

FOAMGLAS® tillverkas av Pittsburgh Corning, världens främsta producent av cellglasisolering som ägs av PPG Industries and Corning Glass i USA. I Europa är man representerade av egna försäljningsbolag och agenter och med huvudkontor i Belgien. Man har produktionsenheter i Belgien, Tyskland och Tjeckien. I Norden representeras företaget av dotterbolaget FOAMGLAS® Nordic AB med säte i Stenkullen utanför Göteborg. Hemsida: www.foamglas.se

 
 
 

 

 
 
 

Prisutdelare VINNOVAS VD , Hasse Johansson och KOLJERN®-teknikens grundare, Åke Mård

 
 

2013-04-26 - Pressmeddelande

KOLJERN® – tekniken pristagare i Green Innovation Contest 2012 

I hård konkurrens med 120 andra svenska miljöinnovationer utsågs KOLJERN® - byggteknik som en av 4 pristagare på Sustainable Day den 24 April på Stockholm Waterfront för dess möjlighet att skapa byggnader med ”Nära Noll Energi”- teknik.

 

Green Innovation Contest är en årlig nationell tävling för alla som har en miljöinnovation redo att utvecklas till marknaden. Tävlingen startade under 2012 och finansieras av Energi-myndigheten, Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Syftet är att underlätta hållbara innovationers väg ut mot marknaden.

 

KOLJERN®- tekniken bygger på att cellglas sammanfogas med U-plåtbalkar och plåtvinklar till självbärande byggelement som kan användas till väggar, tak och grundelement.

 

Med cellglasisolering som kärnmaterial skapas ett fuktsäkert byggelement som är helt luft- och ångtätt med en mycket god förmåga att motstå bränder.

 

- Eftersom FOAMGLAS® Nordic är leverantör av cellglasisolering till KOLJERN®- tekniken och att c:a 90 % av elementen utgörs av cellglas isolering är detta en viktig milstolpe även för oss i strävan för ett mer hållbart byggande. Vi delar Åkes glädje och liksom honom är vi också stolta över priset, säger Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör för FOAMGLAS® Nordic AB.

 

Mer om KOLJERN® - tekniken - www.koljern.se

 
 
 

 

 
 
 

Niklas Nordström

 
 

2013-0410 - Pressmeddelande

FOAMGLAS® Nordic AB växer och blir fler anställda

Med den fortsatt ökade efterfrågan på långsiktiga och ekologiska isolerlösningar tillsammans med  att FOAMGLAS® Nordic AB bibehåller sin kraftiga tillväxt  gör att vi nu förstärker vår organisation ytterligare och denna gången hälsar vi Välkommen Försäljningsingenjörer Niklas Nordström i Finland, för Finska marknaden.  
NIklas påbörjade sin anställning den 4 Mars 2013.

 
 
 

 

 
 
 

Bild: Kenneth Ervik, Tönsberg Skadedyrskontroll

 
 

2012-11-26

Isolering mot myror

Genom att ersätta EPS och XPS isolering med FOAMGLAS isolering i byggnader kan risken med angrepp från myror minskas, enligt en ny rapport från Norska Folkhälsoinstitutet.

 

I en nyligen publicerad undersökning från det Norska Folkhelseinstitutet så framgår det att plastbaserade isolermaterial såsom t.ex EPS och XPS är material som myror bygger bo i. Följden blir att isolerförmågan reduceras och även att konstruktioner kan kollapsa. I Norge rapporteras om mellan 1200-1500 fall per år med angrepp från myror i byggnader . Detta behandlas i dag med hjälp av olika insektsgifter.  Myror är svåra att hitta och det tar oftast flera år innan problemet uppdagas, med följd att det blir svårt att utrota.  

 

Mer om undersökningen - > "Excavation of Building insulation by carpenterants"

Pressmaterial  - > "Isolasjon mot maur"

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Februari 2012

Emporia bygger tät takmiljö med FOAMGLAS®.

När isolering skulle bestämmas för Skandinaviens största köpcentrum, föll valet på FOAMGLAS®

 

- Det var aldrig något snack om något annat material. Dessutom var det ett krav från beställarens sida, säger Ingvar Nohlin, projektchef för Emporia.

 

FOAMGLAS® ett självklart val

Hållbarheten är naturligtvis en viktig aspekt, men långt ifrån det enda. Förutom att tåla ovanligt stora påfrestningar bör taket också vara mijövänligt i möjligaste mån, och även där uppfyller Foamglas kraven då plattorna består av endast glas och kol. Och eftersom det handlar om just tak är även tätheten avgörande. Det var just den egenskapen som gjorde att valet föll på Foamglas.

-Själv vet jag ingen annan produkt som fungerar lika bra i det avseendet.

 

 

Projekt info Emporia.pdf

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Tietgens i Köpenhamn 

Arkitekt: Tony Fretton

Yta: 700 m2 / 18cm

Föreskrivet material: FOAMGLAS® W+F

Fasad

Färdigt: 2010

 
 
 

 

 
 
 

 
 

EMPORIA väljer FOAMGLAS® 

Arkitekt: Wingårdh
Ägare: Steen & Ström

Takyta: ca 25 000m2

Föreskrivet material: FOAMGLAS® och Resitrix

Grönt tak

Färdigt: 2011 / 2012

 

www.emporia.nu

 

Förutsättningarna för Steen & Ströms val av takmaterial inför uppbyggnaden av ett stort grönområde på taket var följande:

  • Miljövänliga material.

  • Lång livslängd.

  • Brandsäkert.

  • Hög säkerhet med tanke på läckage.

  • Fall till brunnar med en minimal viktökning. 

 

Därför föll valet på FOAMGLAS® KOMPAKTTAK, i fall. En enkel och långsiktig lösning på alla deras krav i en och samma isolering!