1.1 Golvisolering

 • 1.1.1 Golvisolering (lastupptagande) på grovbetong eller avjämningsmassa

  FOAMGLAS® FLOOR BOARD för torr läggning

  1.1.1 Golvisolering (lastupptagande) på grovbetong eller avjämningsmassa - FOAMGLAS® FLOOR BOARD för torr läggning
  1. Undergrund eller packad fyllning
  2. Grovbetong
  3. Avjämningsmassa med krossgrus, cementstabiliserad sand eller flytspackel
  4. FOAMGLAS® FLOOR BOARD, löst utlagd
  5. Glidskikt
  6. Betongplatta

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Ger ett underlag med hög tryckhållfasthet och utan deformationer som en extra säkerhet till byggnaden. Angrips inte av skadedjur t.ex. myror och råttor.
  • Funktionalitet: Isolering och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_1-1-1-SE_0312.pdf
 • 1.1.2 Golvisolering (lastupptagande) med tätskikt på grovbetong eller avjämningsmassa

  FOAMGLAS® READY BOARD för torr läggning

  1.1.2 Golvisolering (lastupptagande) med tätskikt på grovbetong eller avjämningsmassa - FOAMGLAS® READY BOARD för torr läggning
  1. Undergrund eller packad fyllning
  2. Grovbetong
  3. Avjämningsmassa med krossgrus, cementstabiliserad sand eller flytspackel
  4. FOAMGLAS® READY BOARD, löst utlagd
  5. Tätskikt av bitumen
  6. Glidskikt
  7. Betongplatta

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Ger ett underlag med hög tryckhållfasthet och utan deformationer som en extra säkerhet till byggnaden. Angrips inte av skadedjur t.ex. myror och råttor.
  • Funktionalitet: Enkelt och effektivt utförande av isoleringen. Ett tätskiktsmembran kan svetsas direkt på isoleringen. Isolering och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_1-1-2-SE_0312.pdf
 • 1.1.3 Golvisolering (lastupptagande) på skyddsbetong

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  1.1.3 Golvisolering (lastupptagande) på skyddsbetong - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Undergrund eller packad fyllning
  2. Skyddsbetong
  3. Primerskikt
  4. FOAMGLAS® block lagda i varmasfalt
  5. Toppskikt av varmasfalt
  6. Glidskikt
  7. Betongplatta

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar skador till följd av kondens eller vatteninträngning. Ger ett underlag med hög tryckhållfasthet och utan deformationer som en extra säkerhet till byggnaden.
  • Funktionalitet: Isolering samt ång-, radon- och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_1-1-3-SE_0312.pdf
 • 1.1.4 Golvisolering (lastupptagande) med tätskiktsmembran på skyddsbetong

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  1.1.4 Golvisolering (lastupptagande) med tätskiktsmembran på skyddsbetong - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Undergrund eller packad fyllning
  2. Skyddsbetong
  3. Primerskikt
  4. FOAMGLAS® block lagda i varmasfalt
  5. Bitumentätskikt
  6. Glidskikt
  7. Betongplatta

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar skador till följd av kondens eller vatteninträngning. Ger ett underlag med hög tryckhållfasthet och utan deformationer som en extra säkerhet till byggnaden.
  • Funktionalitet: Isolering samt ång-, radon- och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_1-1-4-SE_0312.pdf
 • 1.1.5 Golvisolering (lastupptagande) på skyddsbetong med vattentät betong

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  1.1.5 Golvisolering (lastupptagande) på skyddsbetong med vattentät betong - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Undergrund
  2. Skyddsbetong
  3. Primerskikt
  4. FOAMGLAS® block lagda i varmasfalt
  5. Toppskikt av varmasfalt
  6. Glidskikt
  7. Betongplatta (vattentät betong)

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar skador till följd av kondens eller vatteninträngning. Ger ett underlag med hög tryckhållfasthet och utan deformationer som en extra säkerhet till byggnaden.
  • Funktionalitet: Isolering samt ång-, radon- och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_1-1-5-SE_0312.pdf
 • 1.1.6 Golvisolering (lastupptagande) på skyddsbetong med tätskiktsmembran

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  1.1.6 Golvisolering (lastupptagande) på skyddsbetong med tätskiktsmembran - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Undergrund
  2. Skyddsbetong
  3. Primerskikt
  4. Bitumentätskikt
  5. FOAMGLAS® block lagda i varmasfalt
  6. Toppskikt av varmasfalt
  7. Glidskikt
  8. Betongplatta (vattentät betong)

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar skador till följd av kondens eller vatteninträngning. Ger ett underlag med hög tryckhållfasthet och utan deformationer som en extra säkerhet till byggnaden.
  • Funktionalitet: Isolering samt ång-, radon- och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_1-1-6-SE_0312.pdf
 
 
 

Referenser

Halmstad Stadsbibliotek

Ort: Halmstad, SE
2006

Grändhusen

Ort: Lomma, SE
2010