2.1 Ventilerad fasad

 • 2.1.1 Ventilerad fasad med inklädnad av metallnät/väv

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56

  2.1.1 Ventilerad fasad med inklädnad av metallnät/väv - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56
  1. Massiv vägg (betong/murverk)
  2. Primerskikt
  3. Fästkonsol
  4. Mekanisk infästning med fästbleck PC® F
  5. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  6. Skikt av PITTCOTE® 404 med armeringsnät PC® FABRIC 79P
  7. Inklädnad av metallnät/väv

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar skador till följd av kondens eller vatteninträngning. Cellglas hindrar brandspridning, bildar inte brinnande droppar och avger inte heller ångor eller giftiga gaser.
  • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_2-1-1-SE_20161001.pdf
 • 2.1.2 Ventilerad fasad med grön fasad

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56

  2.1.2 Ventilerad fasad med grön fasad - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56
  1. Massiv vägg (betong/murverk)
  2. Primerskikt
  3. Fästkonsol
  4. Mekanisk infästning med fästbleck PC® F
  5. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  6. Skikt av PITTCOTE® 404 med armeringsnät PC® FABRIC 79P
  7. Växtvajrar för klängväxter

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar skador till följd av kondens eller vatteninträngning. Cellglas hindrar brandspridning, bildar inte brinnande droppar och avger inte heller ångor eller giftiga gaser.
  • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_2-1-2-SE_20161001.pdf
 • 2.1.3 Ventilerad fasad med träpanel

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56 och distansskruvar

  2.1.3 Ventilerad fasad med träpanel - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56 och distansskruvar
  1. Massiv vägg (betong/murverk)
  2. Primerskikt
  3. Distansskruvar
  4. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  5. Stomme av trä
  6. Träpanel

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar skador till följd av kondens eller vatteninträngning. Cellglas hindrar brandspridning, bildar inte brinnande droppar och avger inte heller ångor eller giftiga gaser.
  • Funktionalitet: Minimering av köldbryggor tack vare ett termiskt optimerat infästningssystem. Isolering och ångspärr i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_2-1-3-SE_20161001.pdf
 • 2.1.4 Ventilerad fasad med fibercementskivor

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56 och PC® taggbrickor

  2.1.4 Ventilerad fasad med fibercementskivor - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56 och PC® taggbrickor
  1. Massiv vägg (betong/murverk)
  2. Primerskikt
  3. Förankringsskruv
  4. Perforerade taggbrickor PC® SP 150/150
  5. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  6. Stomme av stål/trä
  7. Fibercementskivor

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar skador till följd av kondens eller vatteninträngning. Cellglas hindrar brandspridning, bildar inte brinnande droppar och avger inte heller ångor eller giftiga gaser.
  • Funktionalitet: Minimering av köldbryggor tack vare ett termiskt optimerat infästningssystem. Isolering och ångspärr i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_2-1-4-SE_20161001.pdf
 • 2.1.5 Ventilerad fasad med stora naturstensplattor

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56 och förankringar

  2.1.5 Ventilerad fasad med stora naturstensplattor - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56 och förankringar
  1. Massiv vägg (betong/murverk)
  2. Primerskikt
  3. Förankring
  4. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  5. Inklädnad med stora naturstensplattor

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar skador till följd av kondens eller vatteninträngning. Cellglas hindrar brandspridning, bildar inte brinnande droppar och avger inte heller ångor eller giftiga gaser.
  • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_2-1-5-SE_20161001.pdf