2.2 Oventilerat fasadsystem

 • 2.2.1 Oventilerat fasadsystem med tjockt mineralputs

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56 och förankringar

  2.2.1 Oventilerat fasadsystem med tjockt mineralputs - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56 och förankringar
  1. Massiv vägg (betong/murverk)
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  4. Toppskikt av PC® 56
  5. Armeringsnät, mekaniskt infäst
  6. Tjockt putsskikt

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar skador till följd av kondens eller vatteninträngning. Cellglas hindrar brandspridning, bildar inte brinnande droppar och avger inte heller ångor eller giftiga gaser.
  • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_2-2-1-SE_20161001.pdf
 • 2.2.4 Oventilerat fasadsystem med tunnputs

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56 och PC® taggbrickor

  2.2.4 Oventilerat fasadsystem med tunnputs - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56 och PC® taggbrickor
  1. Massiv vägg (betong/murverk)
  2. Primerskikt
  3. Förankringsskruv
  4. Perforerade taggbrickor PC® SP 150/150
  5. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  6. AQUAPANEL monteringsskiva
  7. MARMORIT SM 700 primer med Aquapanel armeringsnät
  8. Syntet eller mineralputsbruk

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar skador till följd av kondens eller vatteninträngning. Cellglas hindrar brandspridning, bildar inte brinnande droppar och avger inte heller ångor eller giftiga gaser.
  • Funktionalitet: Minimering av köldbryggor tack vare ett termiskt optimerat infästningssystem. Lättmonterat och platsbesparande system för fasader utan bakomliggande ventilation. Isolering och ångspärr i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_2-2-4-SE_20161001.pdf
 • 2.2.6 Oventilerat fasadsystem med ytskikt av keramiska plattor

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56 och PC® taggbrickor

  2.2.6 Oventilerat fasadsystem med ytskikt av keramiska plattor - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56 och PC® taggbrickor
  1. Massiv vägg (betong/murverk)
  2. Primerskikt
  3. Förankringsskruv
  4. Perforerade taggbrickor PC® SP 150/150
  5. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  6. AQUAPANEL monteringsskiva
  7. MARMORIT SM 700 primer med Aquapanel armeringsnät
  8. Ytskikt av mosaik/keramiska plattor/klinker

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar skador till följd av kondens eller vatteninträngning. Cellglas hindrar brandspridning, bildar inte brinnande droppar och avger inte heller ångor eller giftiga gaser.
  • Funktionalitet: Minimering av köldbryggor tack vare ett termiskt optimerat infästningssystem. Lättmonterat och platsbesparande system för fasader utan bakomliggande ventilation. Isolering och ångspärr i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_2-2-6-SE_20161001.pdf
 • 2.2.7 Oventilerat fasadsystem med ståndfalsad plåt eller profilerad plåt

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56 och PC® taggbrickor

  2.2.7 Oventilerat fasadsystem med ståndfalsad plåt eller profilerad plåt - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56 och PC® taggbrickor
  1. Massiv vägg (betong/murverk)
  2. Primerskikt
  3. Förankringsskruv
  4. Perforerade taggbrickor PC® SP 150/150
  5. Fästklammer
  6. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  7. Separerande skikt
  8. Fasad av Ståndfalsad eller profilerad plåt

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar skador till följd av kondens eller vatteninträngning. Cellglas hindrar brandspridning, bildar inte brinnande droppar och avger inte heller ångor eller giftiga gaser.
  • Funktionalitet: Minimering av köldbryggor tack vare ett termiskt optimerat infästningssystem. Lättmonterat och platsbesparande system för fasader utan bakomliggande ventilation. Isolering och ångspärr i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_2-2-7-SE_20161001.pdf
 
 
 

Referenser

Tietgens Ärgelse

Ort: Köpenhamn, SE
2010