3.3 Takisolering

 • 3.3.1 Takisolering med strukturputsad yta

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56

  3.3.1 Takisolering med strukturputsad yta - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56
  1. Betongbjälklag
  2. Primerskikt
  3. Mekanisk infästning med fästbleck PC® F
  4. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  5. Grundputs PC® 164 med armeringsnät PC® 150
  6. Strukturputs PC® 78

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förebygger skador till följd av kondens och mögel. Cellglas innehåller inga giftiga ämnen och utvecklar inga ångor eller giftiga gaser vid brand.
  • Funktionalitet: Isolering, ångspärr och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_3-3-1-SE_20161001.pdf
 • 3.3.2 Takisolering i våtrum med strukturputsad yta

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56

  3.3.2 Takisolering i våtrum med strukturputsad yta - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56
  1. Betongbjälklag
  2. Primerskikt
  3. Mekanisk infästning med fästbleck PC® F
  4. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  5. Grundputs PC® 164 med armeringsnät PC® 150
  6. Spärrgrund PC® 130
  7. Strukturputs PC® 78

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förebygger skador till följd av kondens och mögel. Cellglas innehåller inga giftiga ämnen och utvecklar inga ångor eller giftiga gaser vid brand.
  • Funktionalitet: Isolering, ångspärr och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_3-3-2-SE_20161001.pdf
 • 3.3.3 Takisolering med gipsputsad yta

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56

  3.3.3 Takisolering med gipsputsad yta - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56
  1. Betongbjälklag
  2. Primerskikt
  3. Mekanisk infästning med fästbleck PC® F
  4. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  5. Ytputs Knauf MP75L

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förebygger skador till följd av kondens och mögel. Cellglas innehåller inga giftiga ämnen och utvecklar inga ångor eller giftiga gaser vid brand.
  • Funktionalitet: Isolering, ångspärr och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_3-3-3-SE_20161001.pdf
 • 3.3.4 Takisolering med finputsad yta

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56

  3.3.4 Takisolering med finputsad yta - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56
  1. Betongbjälklag
  2. Primerskikt
  3. Mekanisk infästning med fästbleck PC® F
  4. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  5. Grundputs PC® 74A2 med armeringsnät PC® 150
  6. Primer PC® 310
  7. Finputs PC® 140

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förebygger skador till följd av kondens och mögel. Cellglas innehåller inga giftiga ämnen och utvecklar inga ångor eller giftiga gaser vid brand.
  • Funktionalitet: Isolering, ångspärr och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_3-3-4-SE_20161001.pdf
 • 3.3.5 Takisolering med gipsskivor eller paneler på stomme av trä eller stål

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56

  3.3.5 Takisolering med gipsskivor eller paneler på stomme av trä eller stål - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56
  1. Betongbjälklag
  2. Primerskikt
  3. Mekanisk infästning med fästbleck PC® F
  4. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  5. Stomme av trä eller stål, mekaniskt infäst
  6. Panel/Gipsskiva

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förebygger skador till följd av kondens och mögel. Cellglas innehåller inga giftiga ämnen och utvecklar inga ångor eller giftiga gaser vid brand.
  • Funktionalitet: Isolering, ångspärr och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_3-3-5-SE_20161001.pdf
 • 3.3.6 Takisolering med nedpendlat undertak

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56

  3.3.6 Takisolering med nedpendlat undertak - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56
  1. Betongbjälklag
  2. Primerskikt
  3. Mekanisk infästning med fästbleck PC® F
  4. Upphängningskonsoler/upphängning, mekaniskt infästa
  5. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  6. Bärverk för undertak
  7. Undertak

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förebygger skador till följd av kondens och mögel. Cellglas innehåller inga giftiga ämnen och utvecklar inga ångor eller giftiga gaser vid brand.
  • Funktionalitet: Isolering, ångspärr och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_3-3-6-SE_20161001.pdf
 
 
 

Referenser

Kosta Boda Spa Hotell

Ort: Kosta, SE
2009

Villa B.

Ort: Tyresö, SE
2012