3.1 Invändiga golvisolering

 • 3.1.1 Invändig golvisolering med varmasfaltsmontage på betong med beläggning av golvbruk

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  3.1.1 Invändig golvisolering med varmasfaltsmontage på betong med beläggning av golvbruk - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Betongplatta
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block, lagda i varmasfalt
  4. Toppskikt av varmasfalt
  5. Glidskikt
  6. Golvbruk
  7. Golvbeläggning

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Underlag med hög tryckhållfasthet och fritt från deformationer. Förebygger fel och golvskador. Cellglas innehåller inga giftiga ämnen och utvecklar inga ångor eller giftiga gaser vid brand. Angrips inte av skadedjur t.ex myror och råttor.
  • Funktionalitet: Isolering, ångspärr och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_3-1-1-SE_20161001.pdf
 • 3.1.2 Invändig golvisolering med kallimning på betong med beläggning av golvbruk

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 58

  3.1.2 Invändig golvisolering med kallimning på betong med beläggning av golvbruk - FOAMGLAS® block med kallim PC® 58
  1. Betongplatta
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block lagda i PC® 58
  4. Toppskikt av PC® 58
  5. Glidskikt
  6. Golvbruk
  7. Golvbeläggning

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Underlag med hög tryckhållfasthet och fritt från deformationer. Förebygger fel och golvskador. Cellglas innehåller inga giftiga ämnen och utvecklar inga ångor eller giftiga gaser vid brand. Angrips inte av skadedjur t.ex myror och råttor.
  • Funktionalitet: Isolering, ångspärr och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_3-1-2-SE_20161001.pdf
 • 3.1.3 Invändig golvisolering utan lim på avjämningsmassa med beläggning av golvbruk

  FOAMGLAS® FLOOR BOARD utan lim

  3.1.3 Invändig golvisolering utan lim på avjämningsmassa med beläggning av golvbruk - FOAMGLAS® FLOOR BOARD utan lim
  1. Betongplatta
  2. Sandavjämningsskikt eller flytspackel
  3. FOAMGLAS® FLOOR BOARD-isolering, löst utlagd
  4. Glidskikt
  5. Golvbruk
  6. Golvbeläggning

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Underlag med hög tryckhållfasthet och fritt från deformationer. Förebygger fel och golvskador. Cellglas innehåller inga giftiga ämnen och utvecklar inga ångor eller giftiga gaser vid brand. Angrips inte av skadedjur t.ex myror och råttor.
  • Funktionalitet: Isolering och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_3-1-3-SE_0312.pdf
 • 3.1.4 Invändig golvisolering utan lim med flytande golv

  FOAMGLAS® FLOOR BOARD utan lim

  3.1.4 Invändig golvisolering utan lim med flytande golv - FOAMGLAS® FLOOR BOARD utan lim
  1. Betongplatta
  2. Flytspackel
  3. FOAMGLAS® FLOOR BOARD-isolering, löst utlagd
  4. Golvskivor
  5. Golvbeläggning

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Underlag med hög tryckhållfasthet och fritt från deformationer. Förebygger fel och golvskador. Cellglas innehåller inga giftiga ämnen och utvecklar inga ångor eller giftiga gaser vid brand. Angrips inte av skadedjur t.ex myror och råttor.
  • Funktionalitet: Isolering och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_3-1-4-SE_0312.pdf
 • 3.1.5 Invändig golvisolering med varmasfaltsmontage på betong med beläggning av asfaltmastix

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  3.1.5 Invändig golvisolering med varmasfaltsmontage på betong med beläggning av asfaltmastix - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Betongplatta
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block, lagda i varmasfalt
  4. Toppskikt av varmasfalt
  5. Värmeresistent glidskikt
  6. Asfaltmastixbeläggning
  7. Golvbeläggning

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Underlag med hög tryckhållfasthet och fritt från deformationer. Förebygger fel och golvskador. Cellglas innehåller inga giftiga ämnen och utvecklar inga ångor eller giftiga gaser vid brand. Angrips inte av skadedjur t.ex myror och råttor.
  • Funktionalitet: Isolering, ångspärr och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_3-1-5-SE_20161001.pdf
 • 3.1.6 Invändig golvisolering utan lim på avjämningsmassa med beläggning av asfaltmastix

  FOAMGLAS® FLOOR BOARD utan lim

  3.1.6 Invändig golvisolering utan lim på avjämningsmassa med beläggning av asfaltmastix - FOAMGLAS® FLOOR BOARD utan lim
  1. Betongplatta
  2. Sandavjämningsskikt eller flytspackel
  3. FOAMGLAS® FLOOR BOARD-isolering, löst utlagd
  4. Värmeresistent glidskikt
  5. Asfaltmastixbeläggning
  6. Golvbeläggning

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Underlag med hög tryckhållfasthet och fritt från deformationer. Förebygger fel och golvskador. Cellglas innehåller inga giftiga ämnen och utvecklar inga ångor eller giftiga gaser vid brand. Angrips inte av skadedjur t.ex myror och råttor.
  • Funktionalitet: Isolering och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_3-1-6-SE_0312.pdf
 • 3.1.7 Invändig golvisolering med varmasfaltsmontage på betong med installationsgolvsystem

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  3.1.7 Invändig golvisolering med varmasfaltsmontage på betong med installationsgolvsystem - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Betongplatta
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block, lagda i varmasfalt
  4. Ett skikt PC® 74A2 med armeringsnät PC® 150
  5. Lastfördelningsplattor
  6. Stödklackar
  7. Golvskivor
  8. Golvbeläggning

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Underlag med hög tryckhållfasthet och fritt från deformationer. Förebygger fel och golvskador. Cellglas innehåller inga giftiga ämnen och utvecklar inga ångor eller giftiga gaser vid brand. Angrips inte av skadedjur t.ex myror och råttor.
  • Funktionalitet: Isolering, ångspärr och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_3-1-7-SE_20161001.pdf
 • 3.1.8 Invändig golvisolering med kallimning på betong med installationsgolvsystem

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 58

  3.1.8 Invändig golvisolering med kallimning på betong med installationsgolvsystem - FOAMGLAS® block med kallim PC® 58
  1. Betongplatta
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block lagda i PC® 58
  4. Ett skikt PC® 74A2 med armeringsnät PC® 150
  5. Lastfördelningsplattor
  6. Stödklackar
  7. Golvskivor
  8. Golvbeläggning

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Underlag med hög tryckhållfasthet och fritt från deformationer. Förebygger fel och golvskador. Cellglas innehåller inga giftiga ämnen och utvecklar inga ångor eller giftiga gaser vid brand. Angrips inte av skadedjur t.ex myror och råttor.
  • Funktionalitet: Isolering, ångspärr och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_3-1-8-SE_20161001.pdf
 
 
 

Referenser

Fliseryds kyrka

Ort: Fliseryd, Småland, SE
2013