3.2 Invändig väggisolering

 • 3.2.1 Invändig väggisolering med struktur putsad yta

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56

  3.2.1 Invändig väggisolering med struktur putsad yta - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56
  1. Massiv vägg (betong/murverk)
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  4. Grundputs av PC® 164 med armeringsnät PC® 150
  5. Strukturputs PC® 78

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förebygger skador till följd av kondens och mögel. Cellglas innehåller inga giftiga ämnen och utvecklar inga ångor eller giftiga gaser vid brand.
  • Funktionalitet: Isolering, ångspärr och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_3-2-1-SE_20161001.pdf
 • 3.2.2 Invändig väggisolering i våtrum med struktur putsad yta

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56

  3.2.2 Invändig väggisolering i våtrum med struktur putsad yta - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56
  1. Massiv vägg (betong/murverk)
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  4. Grundputs av PC® 164 med armeringsnät PC® 150
  5. Spärrgrund PC® 130
  6. Strukturputs PC® 78

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förebygger skador till följd av kondens och mögel. Cellglas innehåller inga giftiga ämnen och utvecklar inga ångor eller giftiga gaser vid brand.
  • Funktionalitet: Isolering, ångspärr och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_3-2-2-SE_20161001.pdf
 • 3.2.3 Invändig väggisolering med gipsputsad yta

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56

  3.2.3 Invändig väggisolering med gipsputsad yta - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56
  1. Massiv vägg (betong/murverk)
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  4. Ytputs Knauf MP75L

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förebygger skador till följd av kondens och mögel. Cellglas innehåller inga giftiga ämnen och utvecklar inga ångor eller giftiga gaser vid brand.
  • Funktionalitet: Isolering, ångspärr och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_3-2-3-SE_20161001.pdf
 • 3.2.4 Invändig väggisolering med finputsad yta

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56

  3.2.4 Invändig väggisolering med finputsad yta - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56
  1. Massiv vägg (betong/murverk)
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  4. Grundputs av PC® 74A2 med armeringsnät PC® 150
  5. Primer PC® 310
  6. Finputs PC® 140

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förebygger skador till följd av kondens och mögel. Cellglas innehåller inga giftiga ämnen och utvecklar inga ångor eller giftiga gaser vid brand.
  • Funktionalitet: Isolering, ångspärr och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_3-2-4-SE_20161001.pdf
 • 3.2.5 Invändig väggisolering med plattsättning (ej våtrum)

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56

  3.2.5 Invändig väggisolering med plattsättning (ej våtrum) - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56
  1. Massiv vägg (betong/murverk)
  2. Primerskikt
  3. Mekanisk infästning med fästelement PC® F
  4. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  5. Grundputs PC® 164 med armeringsnät PC® 150
  6. Plattsättning

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förebygger skador till följd av kondens och mögel. Cellglas innehåller inga giftiga ämnen och utvecklar inga ångor eller giftiga gaser vid brand.
  • Funktionalitet: Isolering, ångspärr och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_3-2-5-SE_20161001.pdf
 • 3.2.6 Invändig väggisolering i våtrum med plattsättning

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56

  3.2.6 Invändig väggisolering i våtrum med plattsättning - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56
  1. Massiv vägg (betong/murverk)
  2. Primerskikt
  3. Mekanisk infästning med fästelement PC® F
  4. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  5. Grundputs PC® 164 med armeringsnät PC® 150
  6. Flytande tätskikt PCI Seccoral 2K
  7. Plattsättning

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förebygger skador till följd av kondens och mögel. Cellglas innehåller inga giftiga ämnen och utvecklar inga ångor eller giftiga gaser vid brand.
  • Funktionalitet: Isolering, ångspärr och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_3-2-6-SE_20161001.pdf
 • 3.2.7 Invändig väggisolering med gipsskivor/fiberarmerade skivor boards

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56

  3.2.7 Invändig väggisolering med gipsskivor/fiberarmerade skivor boards - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56
  1. Massiv vägg (betong/murverk)
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  4. Gipsskivor/fiberarmerade gipsskivor, klistrade med PC® 56 och mekaniskt infästa

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förebygger skador till följd av kondens och mögel. Cellglas innehåller inga giftiga ämnen och utvecklar inga ångor eller giftiga gaser vid brand.
  • Funktionalitet: Isolering, ångspärr och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_3-2-7-SE_20161001.pdf
 • 3.2.8 Invändig väggisolering med tjock mineralputs

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56 och armeringsnät

  3.2.8 Invändig väggisolering med tjock mineralputs - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56 och armeringsnät
  1. Massiv vägg (betong/murverk)
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  4. Toppskikt av PC® 56
  5. Armeringsnät, mekaniskt infäst
  6. Tjockt putsskikt

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förebygger skador till följd av kondens och mögel. Cellglas innehåller inga giftiga ämnen och utvecklar inga ångor eller giftiga gaser vid brand.
  • Funktionalitet: Isolering, ångspärr och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_3-2-8-SE_20161001.pdf
 • 3.2.9 Invändig väggisolering med installationsvägg

  FOAMGLAS® block med kallim PC® 56

  3.2.9 Invändig väggisolering med installationsvägg - FOAMGLAS® block med kallim PC® 56
  1. Massiv vägg (betong/murverk)
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block klistrade med PC® 56
  4. Installationsvägg, t.ex. Gipsskiva på stålstomme

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förebygger skador till följd av kondens och mögel. Cellglas innehåller inga giftiga ämnen och utvecklar inga ångor eller giftiga gaser vid brand.
  • Funktionalitet: Isolering, ångspärr och kapillärbrytande skikt i en och samma produkt.
  Tekniskt datablad FG_TDS_3-2-9-SE_20161001.pdf
 
 
 

Referenser

Villa B.

Ort: Tyresö, SE
2012

Sveriges Televisions Studio

Ort: Västra Hamnen Malmö, SE
2010

Galleri Marled

Ort: Koön, Marstrand, SE
2013