5.2 FOAMGLAS® PERINSUL

 • 5.2 FOAMGLAS® PERINSUL

  Lastupptagande köldbryggebrytare

  5.2 FOAMGLAS® PERINSUL - Lastupptagande köldbryggebrytare
  1. Betongplatta
  2. Läggning av bitumentätskikt
  3. FOAMGLAS® PERINSUL-element, lagda i bruk
  4. FOAMGLAS® golvisolering
  5. Mellanvägg (murverk)
  6. Golvbruk
  7. Yttervägg (murverk)
  8. FOAMGLAS® isolering av bottenytan
  9. Utvändig isolering, putsad

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Elementen går lätt att dela, sätta samman eller använda som mindre delar utan hållfasthetsförlust. Ingen risk för skador vid påsvetsning av bitumentätskikt eller vid kontakt med varmasfalt.
  • Funktionalitet: Isolerande och lastupptagande element i ett och samma funktionsskikt. Förhindrar köldbryggor i väggens underkant och i intermittenta konstruktioner (t.ex balkongplattor). Isoleringselementet kan kombineras med alla vanligt förekommande typer och storlekar av murblock och prefabricerade väggar.
  Tekniskt datablad FG_TDS_5-2-1-SE_0312.pdf
 
 
 

Referenser

Turning Torso

Ort: Västra Hamnen Malmö, SE
2005