4.5 Parkeringsdäck på tak

 • 4.5.1 Parkeringsdäck på tak av betongbjälklag

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  4.5.1 Parkeringsdäck på tak av betongbjälklag - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Bjälklag av betong
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block eller
  4. FOAMGLAS® fallblock, lagda i varmasfalt
  5. Två lag bitumentätskikt
  6. Glidskikt
  7. Platsgjuten betongplatta

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet.
  • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fasade block. Tunna lastfördelande skikt tack vare isoleringens höga tryckhållfasthet och deformationsfrihet.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-5-1-SE_0312.pdf
 • 4.5.2 Parkeringsdäck på tak av betongbjälklag med stora betongplattor på distanser

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  4.5.2 Parkeringsdäck på tak av betongbjälklag med stora betongplattor på distanser - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Bjälklag av betong
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block eller
  4. FOAMGLAS® fallblock, lagda i varmasfalt
  5. Två lag bitumentätskikt, det översta laget UV-beständigt
  6. Distanser
  7. Förtillverkade betongplattor

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage
  • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fasade block.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-5-2-SE_0312.pdf
 • 4.5.3 Parkeringsdäck på tak med beläggning av gjutasfalt

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  4.5.3 Parkeringsdäck på tak med beläggning av gjutasfalt - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Bjälklag av betong
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block eller
  4. FOAMGLAS® fallblock, lagda i varmasfalt
  5. Två lag bitumentätskikt
  6. Glidskikt
  7. Lastfördelande armerad betongplatta
  8. Separerande skikt
  9. Gjutasflat

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage
  • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fasade block.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-5-3-SE_0312.pdf
 • 4.5.4 Parkeringsdäck på tak med plattbeläggning

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  4.5.4 Parkeringsdäck på tak med plattbeläggning - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Bjälklag av betong
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block eller
  4. FOAMGLAS® fallblock, lagda i varmasfalt
  5. Två lag bitumentätskikt, det översta laget värmebeständigt
  6. Separerande skikt
  7. Skyddsskikt av asfaltmastix
  8. Krossgrus eller singel
  9. Beläggning/marksten lagd i förband

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet.
  • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fasade block. Tunna lastfördelande skikt tack vare isoleringens höga tryckhållfasthet och deformationsfrihet.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-5-4-SE_0312.pdf
 • 4.5.5 Parkeringsdäck på tak med asfaltbeläggning

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  4.5.5 Parkeringsdäck på tak med asfaltbeläggning - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Bjälklag av betong
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block eller
  4. FOAMGLAS® fallblock, lagda i varmasfalt
  5. Två lag bitumentätskikt, det översta laget värmebeständigt
  6. Separerande skikt
  7. Skyddsskikt av asfaltmastix
  8. Gjutasfaltbeläggning

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet.
  • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fasade block. Tunna lastfördelande skikt tack vare isoleringens höga tryckhållfasthet och deformationsfrihet.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-5-5-SE_0312.pdf
 
 
 

Referenser

Upplands Motor

Ort: Stockholm, SE
2006

Mobilia P2

Ort: Malmö, SE
2010