4.6 Kompakt tak med täckning av falsad plåt

 • 4.6.1 Kompakt tak med täckning av falsad plåt på betongbjälklag

  FOAMGLAS® block med varmasfalt och PC® taggbrickor

  4.6.1 Kompakt tak med täckning av falsad plåt på betongbjälklag - FOAMGLAS® block med varmasfalt och PC® taggbrickor
  1. Bjälklag av betong
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block, lagda i varmasfalt
  4. Toppskikt av varmasfalt
  5. Taggbricka PC® SP 150/150
  6. Taggbricka PC® SP 200/200
  7. Bitumentätskikt
  8. Separerande skikt
  9. Taktäckning med falsad plåt
  10. Profilerad plåt

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage.
  • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fasade block. Infästning av takplåttäckningen utan köldbryggor. Enkel och platsbesparande uppbyggnad av det varma taket.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-6-1-SE_0312.pdf
 • 4.6.2 Kompakt tak med täckning av falsad plåt på trapetsprofilerad plåt

  FOAMGLAS® block med varmasfalt och PC® taggbrickor

  4.6.2 Kompakt tak med täckning av falsad plåt på trapetsprofilerad plåt - FOAMGLAS® block med varmasfalt och PC® taggbrickor
  1. Trapetsprofilerad plåt
  2. FOAMGLAS® block, lagda i varmasfalt
  3. Toppskikt av varmasfalt
  4. Taggbricka PC® SP 150/150
  5. Taggbricka PC® SP 200/200
  6. Bitumentätskikt
  7. Separerande skikt
  8. Taktäckning med falsad plåt
  9. Profilerad plåt

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage.
  • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fasade block. Infästning av takplåttäckningen utan köldbryggor. Enkel och platsbesparande uppbyggnad av det varma taket.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-6-2-SE_0312.pdf
 • 4.6.3 Kompakt tak med täckning av falsad plåt på trapetsprofilerad plåt

  FOAMGLAS® READY BOARD med kallim PC® 11 och PC® taggbrickor

  4.6.3 Kompakt tak med täckning av falsad plåt på trapetsprofilerad plåt - FOAMGLAS® READY BOARD med kallim PC® 11 och PC® taggbrickor
  1. Trapetsprofilerad plåt
  2. FOAMGLAS® READY BOARD, klistrade med PC® 11
  3. Taggbricka PC® SP 150/150
  4. Taggbricka PC® SP 200/200
  5. Bitumentätskikt
  6. Separerande skikt
  7. Taktäckning med falsad plåt
  8. Profilerad plåt

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat vattentätningssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage.
  • Funktionalitet: Enkelt och effektivt utförande av isoleringen. Ett bitumentätskikt kan svetsas direkt mot isoleringen. Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Infästning av takplåttäckningen utan köldbryggor. Enkel och platsbesparande uppbyggnad av det varma taket.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-6-3-SE_0312.pdf
 • 4.6.4 Kompakt tak med täckning av falsad plåt på trapetsprofilerad plåt

  FOAMGLAS® block med varmasfalt och PC® taggbrickor

  4.6.4 Kompakt tak med täckning av falsad plåt på trapetsprofilerad plåt - FOAMGLAS® block med varmasfalt och PC® taggbrickor
  1. Trapetsprofilerad akustikplåt
  2. Fyllnadsprofiler av mineralull
  3. Skyddsskikt för asfaltsläckage
  4. FOAMGLAS® block, lagda i varmasfalt
  5. Toppskikt av varmasfalt
  6. Taggbricka PC® SP 150/150
  7. Taggbricka PC® SP 200/200
  8. Bitumentätskikt
  9. Separerande skikt
  10. Taktäckning med falsad plåt
  11. Profilerad plåt

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage.
  • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fasade block. Infästning av takplåttäckningen utan köldbryggor. Enkel och platsbesparande uppbyggnad av det varma taket.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-6-4-SE_0312.pdf
 • 4.6.5 Kompakt tak med täckning av falsad plåt på träbjälklag

  FOAMGLAS® block med varmasfalt och PC® taggbrickor

  4.6.5 Kompakt tak med täckning av falsad plåt på träbjälklag - FOAMGLAS® block med varmasfalt och PC® taggbrickor
  1. Träunderlag/kryssfanér
  2. Påspikat bitumentätskikt
  3. FOAMGLAS® block, lagda i varmasfalt
  4. Toppskikt av varmasfalt
  5. Taggbricka PC® SP 150/150
  6. Taggbricka PC® SP 200/200
  7. Bitumentätskikt
  8. Separerande skikt
  9. Taktäckning med falsad plåt
  10. Profilerad plåt

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage.
  • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fasade block. Infästning av takplåttäckningen utan köldbryggor. Enkel och platsbesparande uppbyggnad av det varma taket.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-6-5-SE_0312.pdf
 
 
 

Referenser

Dunkers Kulturhus

Ort: Helsingborg, SE
2002