4.7 Kompakt solenergitak med inbyggt solfångarsystem

 • 4.7.1 Kompakt solenergitak med inbyggt solfångarsystem på betongbjälklag

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  4.7.1 Kompakt solenergitak med inbyggt solfångarsystem på betongbjälklag - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Bjälklag av betong
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block eller
  4. FOAMGLAS® fallblock, lagda i varmasfalt
  5. Toppskikt av varmasfalt
  6. Två lag bitumentätskikt
  7. Solfångarlaminat

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.Utnyttjande av förnybar solenergi med ett innovativt och kompakt solfångartaksystem.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage.
  • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fallblock.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-7-1-SE_20161001.pdf
 • 4.7.2 Kompakt solenergitak med inbyggt solfångarsystem på trapetsprofilerad plåt

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  4.7.2 Kompakt solenergitak med inbyggt solfångarsystem på trapetsprofilerad plåt - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Trapetsprofilerad plåt
  2. FOAMGLAS® block eller
  3. FOAMGLAS® fallblock, lagda i varmasfalt
  4. Två lag bitumentätskikt
  5. Solfångarlaminat

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.Utnyttjande av förnybar solenergi med ett innovativt och kompakt solfångartaksystem.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage.
  • Funktionalitet: Ett bitumentätskiktsmembran kan svetsas direkt mot isoleringen. Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fallblock.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-7-2-SE_20161001.pdf
 • 4.7.3 Kompakt solenergitak med inbyggt solfångarsystem på trapetsprofilerad plåt

  FOAMGLAS® READY BOARD med kallim PC® 11

  4.7.3 Kompakt solenergitak med inbyggt solfångarsystem på trapetsprofilerad plåt - FOAMGLAS® READY BOARD med kallim PC® 11
  1. Trapetsprofilerad plåt
  2. FOAMGLAS® READY BOARD, klistrade med PC® 11
  3. Två lag bitumentätskikt
  4. Solfångarlaminat

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.Utnyttjande av förnybar solenergi med ett innovativt och kompakt solfångartaksystem.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat vattentätningssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage.
  • Funktionalitet: Enkelt och effektivt utförande av isoleringen. Ett bitumentätskiktsmembran kan svetsas direkt mot isoleringen.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-7-3-SE_20161001.pdf
 • 4.7.4 Kompakt solenergitak med inbyggt solfångarsystem på träbjälklag

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  4.7.4 Kompakt solenergitak med inbyggt solfångarsystem på träbjälklag - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Träunderlag/kryssfanér
  2. Påspikat bitumentätskikt
  3. FOAMGLAS® block eller
  4. FOAMGLAS® fallblock, lagda i varmasfalt
  5. Toppskikt av varmasfalt
  6. Två lag bitumentätskikt
  7. Solfångarlaminat

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.Utnyttjande av förnybar solenergi med ett innovativt och kompakt solfångartaksystem.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage.
  • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fallblock.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-7-4-SE_20161001.pdf