4.3 Kompakt låglutande tak med plattbeläggning eller marksten

 • 4.3.1 Kompakt låglutande tak med plattbeläggning eller marksten lagd i förband på betongbjälklag

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  4.3.1 Kompakt låglutande tak med plattbeläggning eller marksten lagd i förband på betongbjälklag - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Bjälklag av betong
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block eller
  4. FOAMGLAS® fallblock, lagda i varmasfalt
  5. Två lag bitumentätskikt
  6. Separerande skikt/skyddsskikt
  7. Krossgrus eller singel
  8. Marksten lagd i förband
  9. Distansklossar
  10. Plattor

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage
  • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fasade block.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-3-1-SE_0312.pdf
 • 4.3.2 Kompakt låglutande tak med plattbeläggning eller marksten lagd i förband på betongbjälklag

  FOAMGLAS® READY BLOCK med kallim PC® 500

  4.3.2 Kompakt låglutande tak med plattbeläggning eller marksten lagd i förband på betongbjälklag - FOAMGLAS® READY BLOCK med kallim PC® 500
  1. Bjälklag av betong
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® READY BLOCK eller
  4. FOAMGLAS® READY BLOCK med fall, klistrade med PC® 500
  5. Två lag bitumentätskikt
  6. Separerande skikt/skyddsskikt
  7. Krossgrus eller singel
  8. Marksten lagd i förband
  9. Distansklossar
  10. Plattor

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage.
  • Funktionalitet: Ett bitumentätskiktsmembran kan svetsas direkt mot isoleringen. Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fallblock.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-3-2-SE_0312.pdf
 • 4.3.3 Kompakt låglutande tak med trätrall på betongbjälklag

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  4.3.3 Kompakt låglutande tak med trätrall på betongbjälklag - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Bjälklag av betong
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block eller
  4. FOAMGLAS® fallblock, lagda i varmasfalt
  5. Två lag bitumentätskikt, det översta laget UV-beständigt
  6. Distanser
  7. Trätrallskonstruktion

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage
  • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fasade block.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-3-3-SE_0312.pdf
 • 4.3.4 Kompakt låglutande tak med trätrall på betongbjälklag

  FOAMGLAS® READY BLOCK med kallim PC® 500

  4.3.4 Kompakt låglutande tak med trätrall på betongbjälklag - FOAMGLAS® READY BLOCK med kallim PC® 500
  1. Bjälklag av betong
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® READY BLOCK eller
  4. FOAMGLAS® READY BLOCK med fall, klistrade med PC® 500
  5. Två lag bitumentät, det översta laget UV-beständigt
  6. Distanser
  7. Trätrallskonstruktion

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage.
  • Funktionalitet: Ett bitumentätskiktsmembran kan svetsas direkt mot isoleringen. Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fallblock.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-3-4-SE_0312.pdf
 
 
 

Referenser

Centralsjukhuset

Ort: Kristianstad, SE
2008

Regionhuset

Ort: Västra Hamnen Malmö, SE
2010

Fiskebäcksbrygga

Ort: V Frölunda, SE
2012