4.1 Kompakt låglutande tak

 • 4.1.1 Kompakt låglutande tak på armerad betongbjälklag

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  4.1.1 Kompakt låglutande tak på armerad betongbjälklag - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Bjälklag av betong
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block eller
  4. FOAMGLAS® fallblock, lagda i varmasfalt
  5. Toppskikt av varmasfalt
  6. Två lag bitumentätskikt, det översta laget UV-beständigt

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage.
  • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fasade block.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-1-1-SE_20161001.pdf
 • 4.1.2 Kompakt låglutande tak på armerad betongbjälklag

  FOAMGLAS® READY BLOCK med kallim PC® 500

  4.1.2 Kompakt låglutande tak på armerad betongbjälklag - FOAMGLAS® READY BLOCK med kallim PC® 500
  1. Bjälklag av betong
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® READY BLOCK eller
  4. FOAMGLAS® READY BLOCK med fall, klistrade med PC® 500
  5. Två lag bitumentätskikt, det översta laget UV-beständigt

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage.
  • Funktionalitet: Ett bitumentätskiktsmembran kan svetsas direkt mot isoleringen. Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fasade block.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-1-2-SE_20161001.pdf
 • 4.1.3 Kompakt låglutande tak på trapetsprofilerad plåt

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  4.1.3 Kompakt låglutande tak på trapetsprofilerad plåt - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Trapetsprofilerad plåt som är lackad eller avfettad
  2. FOAMGLAS® block eller
  3. FOAMGLAS® fallblock, lagda i varmasfalt
  4. Toppskikt av varmasfalt
  5. Två lag bitumentätskikt, det översta laget UV-beständigt

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage.
  • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fasade block.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-1-3-SE_20161001.pdf
 • 4.1.4 Kompakt låglutande tak på trapetsprofilerad plåt

  FOAMGLAS® READY BOARD med kallim PC® 11

  4.1.4 Kompakt låglutande tak på trapetsprofilerad plåt - FOAMGLAS® READY BOARD med kallim PC® 11
  1. Trapetsprofilerad plåt som är lackad eller avfettad
  2. FOAMGLAS® READY BOARD, klistrade med PC® 11
  3. Två lag bitumentätskikt, det översta laget UV-beständigt

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat vattentätningssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage.
  • Funktionalitet: Enkelt och effektivt utförande av isoleringen. Ett bitumentätskiktsmembran kan svetsas direkt mot isoleringen.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-1-4-SE_20161001.pdf
 • 4.1.5 Kompakt låglutande tak på trapetsprofilerad akustikplåt

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  4.1.5 Kompakt låglutande tak på trapetsprofilerad akustikplåt - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Trapetsprofilerad akustikplåt som är lackad eller avfettad
  2. Fyllnadsprofiler av mineralull
  3. Självhäftande bitumentätskikt
  4. FOAMGLAS® block eller
  5. FOAMGLAS® fallblock, lagda i varmasfalt
  6. Toppskikt av varmasfalt
  7. Två lag bitumentätskikt, det översta laget UV-beständigt

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage.
  • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fasade block.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-1-5-SE_20161001.pdf
 • 4.1.6 Kompakt låglutande tak på träbjälklag

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  4.1.6 Kompakt låglutande tak på träbjälklag - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Träunderlag/kryssfanér
  2. Påspikat bitumentätskikt
  3. FOAMGLAS® block eller
  4. FOAMGLAS® fallblock, lagda i varmasfalt
  5. Toppskikt av varmasfalt
  6. Två lag bitumentätskikt, det översta laget UV-beständigt

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage.
  • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fasade block.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-1-6-SE_20161001.pdf
 
 
 

Referenser

Serafimerlasaretter

Ort: Stockholm, SE
2013

Naturum Vattenriket

Ort: Kristianstad, SE
2011

Brf Solstaden

Ort: Göteborg, SE
2013-2014