4.4 Grönt tak

 • 4.4.1 Grönt tak på betongbjälklag

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  4.4.1 Grönt tak på betongbjälklag - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Bjälklag av betong
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® block eller
  4. FOAMGLAS® fallblock, lagda i varmasfalt
  5. Två lag bitumentätskikt
  6. Separerande skikt/skyddsskikt
  7. Växtodling (extensiv eller intensiv)

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage
  • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fasade block.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-4-1-SE_20161001.pdf
 • 4.4.2 Grönt tak på betongbjälklag

  FOAMGLAS® READY BLOCK med kallim PC® 500

  4.4.2 Grönt tak på betongbjälklag - FOAMGLAS® READY BLOCK med kallim PC® 500
  1. Bjälklag av betong
  2. Primerskikt
  3. FOAMGLAS® READY BLOCK eller
  4. FOAMGLAS® READY BLOCK med fall, klistrade med PC® 500
  5. Två lag bitumentätskikt
  6. Separerande skikt/skyddsskikt
  7. Växtodling (extensiv eller intensiv)

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage.
  • Funktionalitet: Ett bitumentätskiktsmembran kan svetsas direkt mot isoleringen. Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fallblock.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-4-2-SE_20161001.pdf
 • 4.4.3 Grönt tak på trapetsprofilerad plåt

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  4.4.3 Grönt tak på trapetsprofilerad plåt - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Trapetsprofilerad plåt
  2. FOAMGLAS® block eller
  3. FOAMGLAS® fallblock, lagda i varmasfalt
  4. Två lag bitumentätskikt
  5. Separerande skikt/skyddsskikt
  6. Växtodling (extensiv eller intensiv)

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage
  • Funktionalitet: Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fasade block.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-4-3-SE_20161001.pdf
 • 4.4.4 Grönt tak på trapetsprofilerad plåt

  FOAMGLAS® READY BOARD med kallim PC® 11

  4.4.4 Grönt tak på trapetsprofilerad plåt - FOAMGLAS® READY BOARD med kallim PC® 11
  1. Trapetsprofilerad plåt
  2. FOAMGLAS® READY BOARD, klistrade med PC® 11
  3. Två lag bitumentätskikt
  4. Separerande skikt/skyddsskikt
  5. Växtodling (extensiv eller intensiv)

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage
  • Funktionalitet: Enkelt och effektivt utförande av isoleringen. Ett bitumentätskiktsmembran kan svetsas direkt mot isoleringen.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-4-4-SE_20161001.pdf
 • 4.4.5 Grönt tak på träbjälklag

  FOAMGLAS® block med varmasfalt

  4.4.5 Grönt tak på träbjälklag - FOAMGLAS® block med varmasfalt
  1. Träunderlag/kryssfanér
  2. Påspikat bitumentätskikt
  3. FOAMGLAS® block eller
  4. FOAMGLAS® fallblock, lagda i varmasfalt
  5. Två lag bitumentätskikt
  6. Separerande skikt/skyddsskikt
  7. Växtodling (extensiv eller intensiv)

  Fördelar med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
  • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
  • Säkerhet: Kompakt helklistrat isoleringssystem som förhindrar omfattande skador och reparationer vid läckage på grund av hål i tätskiktet. Inga genomträngningar av mekaniska fästelement. Ingen risk för kondens på grund av luftläckage
  • Funktionalitet: Ett bitumentätskiktsmembran kan svetsas direkt mot isoleringen. Isolering och ångspärr i en och samma produkt. Flexibel och enkel läggning av takfall med hjälp av förtillverkade fallblock.
  Tekniskt datablad FG_TDS_4-4-5-SE_20161001.pdf
 
 
 

Referenser

Simhall

Ort: Sundbyberg, SE
2014

Urbana Villor

Ort: Västra Hamnen Malmö, SE
2007

Brf Verona

Ort: Göteborg, SE
2013